Dokumenty wymagane do uzyskania pomocy

Informacja dla osób składających wnioski do fundacji.

W celu złożenia wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o pomoc finansową lub rzeczową dla dzieci cierpiących na choroby przewlekłe, w tym w szczególności na choroby nowotworowe i krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego. Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata, a także dokładny adres zwrotny.

2. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu.

3. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy przedstawić nam kopię tego dokumentu.

4. Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie, zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.

5. Podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka „KLAUZULĘ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH”.

 

PLIKI DO POBRANIA