Jak pomagać


1,5% podatku dla OPP

Kwota wynikająca z 1,5% podatku może być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Taką właśnie organizacją jest Nasza Fundacja. Podatnik samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1,5% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" w Przemyślu posiada status organizacji pożytku publicznego. Figuruje ona w „Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych” na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Potwierdzenie statusu OPP Fundacji "jerzyk" można uzyskać również na stronie portalu organizacji pozarządowych – ngo.pl
Zwracamy się do Państwa, w szczególności do firm i instytucji, z apelem o wsparcie działalności naszej Fundacji. Pomoc darczyńców utwierdza nas w przekonaniu, że cele dla jakich została powołana Fundacja są ważne i mają duże znaczenie również dla innych. Form pomocy jest wiele - od darowizny ( przelew, przekaz pocztowy, stałe zlecenie), sponsoring, promocja Fundacji i informowanie o niej innych czy współpraca medialna.
Zapraszamy wszystkich Przyjaciół Fundacji do wspólnego działania na rzecz naszej Fundacji i potrzebujących pomocy dzieci.


W zamian za pomoc chcielibyśmy Państwu zaoferować:

1) status:

- Darczyńca Fundacji (wspieranie działań Fundacji kwotą / lub jej równowartością przynajmniej 100 zł)

- Przyjaciel Fundacji (wspieranie działań Fundacji kwotą / lub jej równowartością przynajmniej 1.000 zł w danym roku kalendarzowym),

- Sponsor Fundacji (cykliczne wspieranie działań Fundacji kwotą / lub jej równowartością powyżej 5.000 zł w danym roku kalendarzowym).


2) promocję, poprzez umieszczenie darczyńcy na stronach Fundacji

Przyjaciel Fundacji będzie miał dodatkowo prawo do umieszczenia w swoich materiałach wysyłanych do pracowników i klientów oraz na stronie internetowej informacji o sponsorowaniu naszej Fundacji oraz do promocji poprzez umieszczenie jego logo na stronie Fundacji a także prawo do reklamowania się podczas imprez i akcji organizowanych przez Fundację

Sponsor Fundacji dodatkowo otrzyma możliwość umieszczenia swojego logo na głównej stronie internetowej Fundacji z linkiem do jego strony jak również prawo umieszczenia swojego logo na materiałach reklamowych i papierze firmowym Fundacji.

Jednocześnie Fundacja ma zamiar raz do roku, w rocznicę swojego powstania (w miesiącu listopadzie), przyznawać prestiżową nagrodę specjalną ”Rubinowego jerzyka”, która stanowić będzie najwyższy stopień uhonorowania osoby prywatnej, firmy prywatnej lub instytucji państwowej za działania mające na celu pomoc dzieciom przewlekle chorym poprzez bezinteresowne zaangażowanie się w realizację celów statutowych Fundacji.


Darowizny pieniężne

Osoby prawne

Od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby prawne został ograniczony do 10% dochodu, dotyczy wsparcia celów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Kwotę przekazanych darowizn firma wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O. Należy też wymienić je w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Osoby fizyczne

Zgodnie z art. 26 ust. 1, pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 350 z późniejszymi zmianami) osoba fizyczna ma prawo do odliczenia darowizny przekazanej na rzecz Fundacji. Jednak kwota ta nie powinna być większa niż 6% dochodu. Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Państwa darowizna to nie tylko ogromna pomoc, ale także podstawa do ulgi podatkowej. Zgodnie z prawem możesz odliczyć w zeznaniu podatkowym darowiznę: osoby fizyczne - do 6% dochodu, osoby prawne - do 10% dochodu.

Darowizny rzeczowe

Państwa Firma może wspomóc Fundację w zakresie oferowanych przez siebie produktów bądź usług. Fundacja stara się minimalizować koszty swojej działalności i w tym celu poszukuje firm, które mogą zaoferować swoje produkty bądź usługi bezpłatnie. Darowizna przekazana w formie rzeczowej musi być potwierdzona dokumentami, z których wynika jej wartość wraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu zgodnie z art. 18 ust.1c ustawy o pdop. Kwotę przekazanych darowizn firma wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O. Należy też wymienić je w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej. Przekazując darowiznę na rzecz Fundacji możecie ją Państwo odliczyć od dochodu firmy.

WOLONTARIAT

Poszukujemy również wolontariuszy, którzy zechcą nas w jakikolwiek sposób wspierać w realizacji naszych działań, przy organizowanych imprezach zbiórkowych, w zajęciach rehabilitacyjnych dla dzieci itp. W tym zakresie zainteresowane osoby prosimy o kontakt na email: Liczymy, że znajdą się ludzie, którzy uznają, że warto pomóc; że pomagając Fundacji pomagają również swoim dzieciom, bo choroba nie wybiera. Nie życzę tego nikomu bo sam nie przypuszczałem, że coś takiego spotka moje dziecko, które było przecież okazem zdrowia. Dziękujemy za każdą darowiznę na rzecz naszych podopiecznych i realizowanych przez nas działań.


Artur Cieliński
Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk”