Jak pomagać


Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" powstała w Przemyślu na początku listopada 2010 roku.
Do tej pory podjęliśmy następujące działania:
• objęliśmy patronatem Oddział Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej i Oddział Chirurgiczny dla Dzieci Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu, gdzie dla potrzeb dzieci leczących się na tych Oddziałach, stworzyliśmy nasz punkt, w którym mogą one wypożyczać gry planszowe i elektroniczne, sprzęt audiowizualny, książki i bajki do czytania jak i audiobooki, filmy i bajki DVD oraz zabawki itp. rzeczy;
• na potrzeby Oddziału Pediatrii zakupiliśmy spirometr (wart 8.000 zł) do badania wydolności płuc dla dzieci, a także na potrzeby wszystkich małych pacjentów Szpitala, 6 sztuk termometrów bezdotykowych;
• dla małych pacjentów przebywających w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu, organizujemy różnego rodzaju imprezy okolicznościowe jak Dzień Dziecka, Mikołaj czy Gwiazdka;
• obecnie trójka dzieci jest, przez naszych wolontariuszy rehabilitantów, poddana dodatkowej rehabilitacji wykraczającej ponad standardy NFZ-u, którą my opłacamy;
• w miesiącu listopadzie, w latach 2011 i 2012 r. zorganizowaliśmy Konferencje medyczne, poświęcone najpierw profilaktyce onkologicznej u dzieci młodzieży a następnie rehabilitacji dzieci;
• wspólnie z Posłem na Sejm RP Panem Piotrem Tomańskim organizujemy akcję pod nazwą "Rozkręcamy rehabilitację", polegającą na zbiórce plastikowych korków i nakrętek w szkołach powiatu przemyskiego;
• organizujemy indywidualne akcje zbiórki pieniędzy na rzecz chorych i potrzebujących dzieci z Przemyśla;
• w maju 2011 roku zorganizowaliśmy imprezę kulturalną, a w maju 2012 roku koncert muzyczny, dla obu imprez uzyskaliśmy Patronat Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej;
• opiekujemy się Przedszkolem Specjalnym nr 11 w Lublinie;
• organizujemy wyjścia do teatru czy kina dla podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Przemyślu;
• staramy się pomagać też, w miarę naszych skromnych możliwości, wszystkim zwracającym do nas o pomoc i wsparcie a są to już prośby praktycznie z całej Polski.
Łącząc wyrazy szacunku mamy nadzieję na zrozumienie ważności misji jaką przed sobą stawiamy licząc, że nasze działania znajdą uznanie w Państwa oczach.
Zwracamy się do Państwa, w szczególności do firm i instytucji, z apelem o wsparcie działalności naszej Fundacji. Pomoc darczyńców utwierdza nas w przekonaniu, że cele dla jakich została powołana Fundacja są ważne i mają duże znaczenie również dla innych. Form pomocy jest wiele - od darowizny ( przelew, przekaz pocztowy, stałe zlecenie), sponsoring, promocja Fundacji i informowanie o niej innych czy współpraca medialna.
Zapraszamy wszystkich Przyjaciół Fundacji do wspólnego działania na rzecz naszej Fundacji i potrzebujących pomocy dzieci.


W zamian za pomoc chcielibyśmy Państwu zaoferować:

1) status:

- Darczyńca Fundacji (wspieranie działań Fundacji kwotą / lub jej równowartością przynajmniej 100 zł)

- Przyjaciel Fundacji (wspieranie działań Fundacji kwotą / lub jej równowartością przynajmniej 1.000 zł w danym roku kalendarzowym),

- Sponsor Fundacji (cykliczne wspieranie działań Fundacji kwotą / lub jej równowartością powyżej 5.000 zł w danym roku kalendarzowym).


2) promocję, poprzez umieszczenie darczyńcy na stronach Fundacji

Przyjaciel Fundacji będzie miał dodatkowo prawo do umieszczenia w swoich materiałach wysyłanych do pracowników i klientów oraz na stronie internetowej informacji o sponsorowaniu naszej Fundacji oraz do promocji poprzez umieszczenie jego logo na stronie Fundacji a także prawo do reklamowania się podczas imprez i akcji organizowanych przez Fundację

Sponsor Fundacji dodatkowo otrzyma możliwość umieszczenia swojego logo na głównej stronie internetowej Fundacji z linkiem do jego strony jak również prawo umieszczenia swojego logo na materiałach reklamowych i papierze firmowym Fundacji.

Jednocześnie Fundacja ma zamiar raz do roku, w rocznicę swojego powstania (w miesiącu listopadzie), przyznawać prestiżową nagrodę specjalną ”Rubinowego jerzyka”, która stanowić będzie najwyższy stopień uhonorowania osoby prywatnej, firmy prywatnej lub instytucji państwowej za działania mające na celu pomoc dzieciom przewlekle chorym poprzez bezinteresowne zaangażowanie się w realizację celów statutowych Fundacji.


Darowizny pieniężne

Osoby prawne

Od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby prawne został ograniczony do 10% dochodu, dotyczy wsparcia celów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Kwotę przekazanych darowizn firma wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O. Należy też wymienić je w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Osoby fizyczne

Zgodnie z art. 26 ust. 1, pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 350 z późniejszymi zmianami) osoba fizyczna ma prawo do odliczenia darowizny przekazanej na rzecz Fundacji. Jednak kwota ta nie powinna być większa niż 6% dochodu. Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Państwa darowizna to nie tylko ogromna pomoc, ale także podstawa do ulgi podatkowej. Zgodnie z prawem możesz odliczyć w zeznaniu podatkowym darowiznę: osoby fizyczne - do 6% dochodu, osoby prawne - do 10% dochodu.

Darowizny rzeczowe

Państwa Firma może wspomóc Fundację w zakresie oferowanych przez siebie produktów bądź usług. Fundacja stara się minimalizować koszty swojej działalności i w tym celu poszukuje firm, które mogą zaoferować swoje produkty bądź usługi bezpłatnie. Darowizna przekazana w formie rzeczowej musi być potwierdzona dokumentami, z których wynika jej wartość wraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu zgodnie z art. 18 ust.1c ustawy o pdop. Kwotę przekazanych darowizn firma wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O. Należy też wymienić je w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej. Przekazując darowiznę na rzecz Fundacji możecie ją Państwo odliczyć od dochodu firmy.

WOLONTARIAT

Poszukujemy również wolontariuszy, którzy zechcą nas w jakikolwiek sposób wspierać w realizacji naszych działań, przy organizowanych imprezach zbiórkowych, w zajęciach rehabilitacyjnych dla dzieci itp. W tym zakresie zainteresowane osoby prosimy o kontakt na email: Liczymy, że znajdą się ludzie, którzy uznają, że warto pomóc; że pomagając Fundacji pomagają również swoim dzieciom, bo choroba nie wybiera. Nie życzę tego nikomu bo sam nie przypuszczałem, że coś takiego spotka moje dziecko, które było przecież okazem zdrowia. Dziękujemy za każdą darowiznę na rzecz naszych podopiecznych i realizowanych przez nas działań.


Artur Cieliński
Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk”