Kontakt


FUNDACJA POMOCY DZIECIOM
PRZEWLEKLE CHORYM "jerzyk"


KRS 0000370505 - NIP 795 25 11 154 - REGON 180635049


Konto: mBank O/Przemyśl
Nr rachunku: 23 1140 2017 0000 4202 1216 9274


Konto: BGŻ O/Przemyśl
Nr rachunku: 55 2030 0045 1110 0000 0282 7150


Siedziba fundacji:
37-700 Przemyśl, ul. Żwirki i Wigury 14


Telefon:
Stacjonarny: 16 678 34 70 - komórkowy 509 919 212