Władze Fundacji
Prezes Fundacji
Artur Cieliński

Członek Zarządu Fundacji
Maria Cielińska


Rada Fundacji
Przewodniczący Rady Fundacji
Tomasz Dziumak - Dyrektor I Liceum - Ogólnokształcącego w Przemyślu

Sekretarz Rady Fundacji
Krzysztof Kuśmierski - Doradca Klienta Korporacyjnego - ING Bank Śląski

Członkowie Rady Fundacji
Bartosz Marcinek - prawnik

Adam Halwa

Dr n. med. Andrzej Szpiech - otolaryngolog

Dr Klaudiusz Czerniawski - Centrum Onkologii im. Marii Curie - Skłodowskiej w Warszawa

7 stycznia 2011