Wydarzenia i akcje
Rubinowy Jerzyk 2019
W listopadzie 2019 roku minął kolejny rok naszej działalności ukierunkowanej na pomoc chorym dzieciom. Mamy nadzieję, że też i kolejny rok został przez nas zmarnowany a wręcz przeciwnie, że udało nam się zrealizować wiele pożytecznych rzeczy i projektów. Przez cały czas naszej działalności pamiętamy, iż wszystko co osiągamy i realizujemy możliwe jest tylko dzięki ofiarności naszych wspaniałych Przyjaciół, dużych i małych sponsorów, firm, instytucji i osób fizycznych, które wspierają nas w naszej działalności. Wszystkim Wam serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wielkie serce.
To właśnie dla tych wszystkich naszych wspaniałych Darczyńców w dniu 16.11.2019 r. nasza Fundacja zorganizowała w Sali Przemyskiej Hotelu accademia*** uroczystość rozdania wyróżnień i nagród głównych - Rubinowego Jerzyka 2019. Tradycyjnie już nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w dwóch kategoriach: osoba i firma. O godzinie 19:30 zaproszeni goście stawili się w specjalnie na tą uroczystość udekorowanej sali i z niecierpliwością oczekiwali na rozwój wypadków. Zapraszając naszych gości, szczególnie tych nagrodzonych, zwyczajowo staramy się, nie informować ich o tym, że to właśnie oni otrzymali wyróżnienie czy nagrodę. W ten sposób zależy nam na zrobieniu im miej niespodzianki. Dla wielu naszych gości to duże, miłe i wzruszające zaskoczenie.
My także jako Fundacja „jerzyk” jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w okresie mijającego roku mogliśmy liczyć na tak duże wsparcie. Nasz wieczór swoją obecnością zaszczyciła również część wykładowców odbywającej się w tym dniu Międzynarodowej Konferencji Medycznej.
Wręczenie nagród swoimi profesjonalnym występem uświetniły pary taneczne ze Studio Tańca Golden Dance w Przemyślu.
Po części oficjalnej, w której Prezes Zarządu Fundacji Artur Cieliński przedstawił dokonania Fundacji w ostatnim roku, zaproszeni goście przy przygotowanym poczęstunku mogli podzielić się swoimi odczuciami i sympatycznie spędzić czas.

Wyróżnienia w kategorii osoba:

1. Ireneusz Zarębiński

2. dr Nataliya Hrabarchuk

3. Marek Łobos

4. dr n. med. Joanna Hyrnik

 

Wyróżnienia w kategorii firma:

1. Samorząd Uczniowski przy I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu

2. Drużyna futbolu amerykańskiego Bears Przemyśl

3. VisitZakopane.pl

 

RUBINOWY JERZYK 2019
w kategorii firma

Kazar Group

RUBINOWY JERZYK 2019
w kategorii osoba

Renata Nowakowska – dyrektor PCKiN Zamek

09.12.2019 r.

IX Międzynarodowa Konferencje Medyczna Fundacji ”jerzyk” poświęconą zdrowiu dzieci - już za nami
Na przestrzeni ostatnich lat zmieniają się problemy zdrowotne społeczeństwa polskiego. Oprócz chorób wrodzonych rozszerza się spektrum chorób nabytych. Wśród przyczyn podstawowe znaczenie ma styl życia mieszkańców czy poszczególnych grup społecznych. Współczesne choroby o masowym zasięgu wiążą się z czynnikami ryzyka, wśród których dużą rolę odgrywają mała aktywność ruchowa, nieprawidłowe i zbyt kaloryczne żywienie, nadmierne obciążenia emocjonalno - psychiczne, palenie tytoniu, alkohol i inne używki. Zagadnienia te coraz częściej dotyczą dzieci i młodzieży. Dlatego też Fundacja ”jerzyk” postanowiła poświęcić tym istotnym problemom swoją najbliższą kolejną konferencję.

Fundacja nasza w dniu 16 listopada 2019 r., w okolicy kolejnej rocznicy swojego powstania zorganizowała w Przemyślu, dziewiątą już konferencję medyczną (po raz 4 międzynarodową) tym razem w temacie "DYSFUNKCJE NABYTE I CHOROBY WRODZONE U DZIECI I MŁODZIEŻY". Honorowy patronat na Konferencją objęli: Starosta Przemyski Jan Pączek i Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun.

Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonali: w imieniu Starosty Przemyskiego Jana Pączka, Wicestarosta Przemyski Marek Kudła oraz Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun. Do organizatorów, prelegentów i uczestników Konferencji listy z gratulacjami i życzeniami owocnych obrady skierowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu Ewa Sawicka. List odczytał Paweł Zastrowski Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Przemyślu.
Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Fundacji Artur Cieliński, który podziękował wszystkim przybyłym i przedstawił wybitnych prelegentów z Ukrainy, Niemiec i Polski.
Po części oficjalnej przystąpiono do części merytorycznej konferencji. Konferencja obejmowała sześć wystąpień wybitnych przedstawicieli ośrodków medycznych z Lublina, Rzeszowa i Katowic oraz Ukrainy i Niemiec. Grupa ponad 80 uczestników konferencji mogła wysłuchać bardzo ciekawych i pouczających wykładów a w przypadku wykładu prof. Sibylle Wiedemann wziąć także udział w krótkiej ćwiczeniach. Po każdym wykładzie trwały ożywione dyskusje. Podobnie w trakcie przerwy, zarówno uczestnicy konferencji jak i prelegenci dyskutowali oraz wymieniali ze sobą uwagi i spostrzeżenia.
Już po raz dziewiąty udało się Fundacji „jerzyk” zebrać ciekawą i mocną merytorycznie grupę wykładowców, którzy z chęcią podzielili się swoją szeroką wiedzą z tymi, którzy zechcieli w ten sobotni dzień wziąć udział w Konferencji. Fundacja cieszy się, że po raz pierwszy mogła gościć prelegenta z Niemiec. Fundacja dziękuje wszystkim wykładowcom za nieodpłatne wygłoszenie wykładów a uczestnikom za przybycie i aktywny udział w Konferencji. Fundacja „ jerzyk” dziękuje również wszystkim sponsorom Konferencji bez pomocy, których ciężko byłoby ją zorganizować:

Kancelaria G&K Estates, Hotel accademia***, Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe „LIDER”, Auto-Moto-Fan, RESZKA, FHU „Metpol” „Car-Ol” Zdzisław Łuc, PGM, MPEC i PWiK.

FUNDACJA „JERZYK” ZAPRASZA WSZYSTKICH PONOWNIE ZA ROK


Tematy poruszane podczas konferencji:

Aktualne zagadnienia związane z hemofilia – Czy z hemofilią można normalnie żyć – dr n. med. Joanna Zawitkowska - Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

„Hemofilia jest chorobą genetycznie uwarunkowaną. Jest to dziedziczenie recesywne sprzężone z płcią. Chorują na nią tylko chłopcy gdyż gen związany z hemofilią jest zlokalizowany w chromosomie X. Tak więc chorują chłopcy a nosicielkami są dziewczynki. W dzisiejszych czasach dążymy ażeby chorzy funkcjonowali w społeczeństwie normalnie, jednak podobnie jak cukrzyca jest to choroba z pewnymi ograniczeniami. Złotym standardem jest obecnie profilaktyka i niedopuszczanie do kalectwa. Profilaktyka jest w tej chwili bardzo rozwinięta i obecnie jest narodowy program profilaktyki hemofilii i w zasadzie wszyscy pacjenci do 18 roku życia z ciężką postacią hemofilii objęci są tym programem”.
Na konferencji przedstawiłam aktualny stan wiedzy o tej chorobie, a mianowicie jaka jest częstość występowania wśród dzieci, objawy kliniczne, badania diagnostyczne, a główną uwagę skupiłam na profilaktyce i metodach terapeutycznych. W wykładzie zostały zaprezentowane także najnowsze leki, nad którymi trwają badania, a które zrewolucjonizują leczenie hemofilii i jeszcze bardziej niż dotychczas poprawią komfort życia pacjentów.
W mojej ocenie konferencja była bardzo dobrze przygotowana zarówno pod kątem organizacyjnym jak i merytorycznym”.

Innowacyjne technologie w rehabilitacji medycznej pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym – dr Nataliya Hrabarchuk – Centrum Rehabilitacji „Elita” we Lwowie (Ukraina), dr n. med. Halyna Luń – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Międzynarodowej Kliniki Rehabilitacji Kozyavkin, Truskawiec (Ukraina).

„Serdecznie dziękujemy za możliwość udziału w Konferencji. Jest nam niezmiernie miło że mogłyśmy uczestniczyć w tak prestiżowym wydarzeniu i miałyśmy możliwość przedstawić wszystkim zainteresowanym swoją prezentacje i poinformować o Metodzie profesora Kozyavkina. W swojej pracy wykorzystujemy rehabilitacyjne komputerowe gry krokowe, które mają na celu poprawę równowagi i umiejętności chodzenia pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Gry rehabilitacyjne, które łączą ćwiczenia fizjoterapeutyczne z grami komputerowymi zapewniają wszystkie warunki do skutecznego uczenia się motorycznego.
Chcemy zauważyć, że Konferencja została zorganizowana na wysokim poziomie. Otrzymałyśmy wiele potrzebnych informacji i wysłuchałyśmy interesujących wykładów.”

Tachypnoe u dzieci – bez niewydolności oddechowej. Analiza rzadkiego przypadku – dr Wiesław Morawski – Szpital Wojewódzki w Przemyślu.

„Podkreślić należy wysoki poziom konferencji. Różnorodność tematów pozwalała na znalezienie przez słuchaczy czegoś szczególnie ich interesującego. Ranga międzynarodowa także stanowiła o prestiżu. Cykliczność Konferencji powoduje ,że wpisuje się ona w kalendarz medycznych spotkań naukowych w mieście i województwie. Kontrowersje wzbudził jedynie wykład wykładowczyni z Niemiec który ocierał się o metody leczenia z poza medycyny akademickiej. Stanowił jednak swoiste uzupełnienie i uatrakcyjnienie konferencji.
W swoim wykładzie poruszyłem problem rzadko występującego schorzenia wieku dziecięcego jakim jest - choroba śródmiąższowa płuc. Przedstawiłem i omówiłem własny przypadek i trudności jakie były w zdiagnozowaniu. Analizy ostatecznego rozpoznania dokonałem na podstawie badań klinicznych wykonanych w klinice Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem dr. Katarzyny Krenke. Wykład dedykowany był w szczególności do lekarzy pediatrów, pulmonologów dziecięcych, lekarzy rodzinnych , studentów i personelu pielęgniarskiego.”

Wspomagana kinezjologia komunikacyjna, w skrócie UKK – Porozumienie się również tam, gdzie brakuje słów - trener kinezjologii, profesor nadzwyczajny Sibylle Wiedemann - Kirchhaslach (Niemcy).

„Stosuję specjalny mięśniowy test kinezjologiczny i z pomocą tego testu zadawane są pytania na, które pacjenci mogą odpowiadać tak czy nie i przy pomocy ukierunkowanych pytań prowadzić rozmowę z pacjentem, który nie mówi. Są to bardzo różni pacjenci zarówno za równo niepełnosprawni umysłowo, jak po porażeniu mózgowym czy po onkologicznych chorobach. Dzięki tej metodzie można na przykład opowiedzieć pacjentowi o metodzie leczenia, żeby chory zrozumiał co będzie się z nim robiło i dzięki temu może on aktywniej uczestniczyć w leczeniu.”

Depresja i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży – dr n. med. Joanna Hyrnik – Śląskie Centrum Psychoterapii w Katowicach i Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.

„Problem depresji jest bardzo szeroki. Zajmuję się samym zagadnieniem depresji, przyczynami do niej prowadzącymi i jej przebiegiem ale przede wszystkim staram się dzielić takimi informacjami na co zwracać szczególną uwagę, kiedy zareagować, kiedy dziecko prezentuje pewne symptomy i w jaki sposób interweniować. Każdy czasem bywa smutny nawet bardzo smutny również dzieci ale bardzo istotne jest by spróbować nauczyć się rozeznawać, kiedy ten smutek staje się zbyt intensywny. Bardzo trudnym zagadnieniem są też samookaleczenia i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży, których liczba niestety wzrasta. Coraz głośniej jest na temat tej problematyki, w ogóle jest coraz głośniej na temat dramatycznej sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży więc należy o tym mówić, należy o tym pamiętać ze względu na to że tak naprawdę mamy do czynienia z życiem dzieci nierzadko zagrożonymi niestety nierzadko zakończonym przedwczesną śmiercią.
W mojej ocenie konferencja była na bardzo wysokim poziomie merytorycznym z udziałem specjalistów zarówno z zagranicy jak i kraju. Konferencja podnosiła interesujące ale i ważne tematy z zakresu zdrowia dzieci zarówno w perspektywie zdrowia psychicznego jak i somatycznego. A wszystko w wyjątkowej atmosferze stworzonej przez Fundację, przy patronacie miejscowych władz. Niezwykle ważne wydarzenie zwieńczające kolejny rok pracy Fundacji”.

Znaczenie i narzędzia wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu – dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz – Kierownik Kliniki Psychiatrii Ogólnej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie.

Autyzm jest coraz częściej rozpoznawanym u dzieci i młodzieży zaburzeniem. Pomimo stworzenia ścisłych kryteriów diagnostycznych, zarówno w ramach klasyfikacji ICD-10 jak i DSM 5, prawidłowa wczesna diagnostyka nastręcza wiele problemów. Wiąże się to między innymi z jednoczesnym występowaniem objawów autyzmu i innych zaburzeń psychicznych, zwłaszcza niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń lękowych, obsesyjno – kompulsyjnych, depresji czy tików. Z jednej strony zaburzenia te mogą maskować objawy autyzmu, z drugiej zaś trzeba brać pod uwagę ryzyko nadrozpoznawania, często niezgodnie z kryteriami diagnostycznymi. Kolejna trudność diagnostyczna pojawia się, gdy we wczesnym dzieciństwie nie zostanie rozpoznana dysfunkcja somatyczna, na przykład głuchota, co może prowadzić u takiego dziecka do nieuzasadnionego rozpoznania autyzmu.

Nie do przecenienia jest wartość jak najwcześniejszego rozpoznania autyzmu. Zwarzywszy, że często ujawnia się on w sytuacji, gdy nagle zwiększają się wymagania społeczne, to jest w przedszkolu lub szkole, nauczyciele powinni dysponować prostymi narzędziami diagnostycznymi. To samo tyczy się lekarzy pierwszego kontaktu – lekarzy rodzinnych i pediatrów. Wychodząc naprzeciw takim wymaganiom, stworzono proste, skrócone, dziesięciopunktowe wersje kwestionariuszy przesiewowych takie, jak Q-CHAT 10 (do diagnozowania dzieci w wieku 18-24 miesiące), AQ Child 10 (dzieci w wieku 4-11 lat), AQ Adol 10 (dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat), AQ Adult 10 (młodzież od 16 roku życia i dorośli).

Warto podkreślić, że dostępne są także narzędzia przesiewowe, które mogą być wykorzystane przez rodziców, podejrzewających u swojego dziecka cechy autyzmu. Są one dostępne zarówno w formie do druku, jak i do wypełnienia on-line (np. M-CHAT do diagnostyki dzieci w wieku 16-30 miesięcy).

Reasumując – niezmiernie ważne jest wczesne zidentyfikowanie objawów, mogących świadczyć o autyzmie i dostrzeżenie całościowych zaburzeń rozwojowych ukrytych pod maską innych zaburzeń psychicznych. Jednaj jedynie pełna diagnoza, przeprowadzona przez profesjonalistów przy pomocy wystandaryzowanych narzędzi, może być uważana za trafną i rzetelną.
18.11.2019 r.

IV Igrzyska Dzieci i Młodzieży (Nie) Pełnosprawnej - „jerzyk 2018”
„Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód i nigdy nie odpuszczaj.”


W piątek – 31 maja 2019 r. , na przemyskim stadionie Juwenii, Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu zorganizowała, IV już, Igrzyska Dzieci i Młodzieży (Nie)Pełnosprawnej – jerzyk 2019. Pomimo nieprzychylnej, wyjątkowo kapryśnej aury, nie daliśmy za wygraną, nie odpuściliśmy przygotowań, wierząc do końca, że po zimnych, deszczowych dniach, zaświeci nam po raz kolejny słonko. I... zaświeciło ;-) Dopisała i pogoda, i zaproszeni goście, ale przede wszystkim baaardzo liczna grupa, bo rekordowa, licząca 117 uczestników- przedszkolaków i uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami. Część oficjalną imprezy uświetniła nie tylko mistrzyni świata w trójboju siłowym w kategorii do 60 kg, Joanna Głocka, która w asyście zawodników Bears Przemyśl, dokonała symbolicznego zapalenia znicza, ale także młodzi muzycy z zespołu „VIP no RIP”, dzięki którym po raz pierwszy wybrzmiał hymn naszych igrzysk. Jego autorem jest Aleksander Zarębiński, jeden z członków tego zespołu. Następnie Prezydent Miasta Przemyśla, Pan Wojciech Bakun, uroczyście ogłosił otwarcie Igrzysk. Nie tak szybko jednak uczestnicy przystąpili do konkurencji, ponieważ w tłum ruszyli nasi goście: wspomniany Prezydent Miasta i jego zastępca, pan Bogusław Świeży; Przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Ewa Sawicka; radni – Bartłomiej Barczak, Paweł Zastrowski i Andrzej Berestecki; reprezentujący Starostę Przemyskiego - Piotr Worosz; zastępca Wójta Gminy Orły – Witold Szpytman; przedstawiciel Wydziału Edukacji – pani Renata Kochanowicz, Przewodniczący Rady Rodziców przy SP 16 – pan Jacek Mazur, Dyrektor SP 16 – pani Alicja Dobosz oraz Prezes Zarządu Fundacji ”jerzyk” – pan Artur Cieliński. Pozdrowienia, sympatyczne pogaduszki i sesje zdjęciowe nie miały końca. W końcu nadszedł jednak czas sportowych zmagań w biegu, rzucie piłeczką palantową i skoku w dal. Zawodnicy mieli możliwość spróbowania swoich sił w kilku kategoriach dysfunkcyjnych. Rozegrany był także mecz piłki nożnej oraz konkurs wiedzowy pod hasłem „O Polsce wiem wszystko”. W trakcie imprezy nie zabrakło słodkich przekąsek i grillowanej kiełbaski „spod fachowej ręki” nauczycielek i uczniów Zespołu Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu oraz „czegoś dla duszy” – występu wokalnego młodych artystek. Gdy nadeszła chwila dekoracji, tradycyjnie nie zabrakło łez wzruszeń i radości, bo możliwość pokonania własnych ograniczeń, w tak pięknym stylu, daje niebywałą satysfakcję uczestnikom, a nam organizatorom siłę i wiarę w to, że trzeba i warto tak piękne imprezy robić!!!


Kierujemy ogromne podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji i sprawnego przebiegu Igrzysk – naszym sponsorom („cichy darczyńca” koszulek, Rada Rodziców, Plasmet, firma Krakowiak, Speedcon, Stowarzyszenie dla Przemyśla REGIA CIVITAS) oraz nauczycielom, Samorządowi Uczniowskiemu i uczniom klasy VII c.


03.06.2019 r.

C&A I together
W dniu 8 grudnia 2018 roku w Galerii ”Sanowa” w Przemyślu prezes naszej Fundacji Artur Cieliński odebrał od przedstawicieli firmy C&A okolicznościowy czek na kwotę 5.000 €. Firma C&A za pośrednictwem swojej Fundacji (C&A Fundation) systematycznie w ramach akcji ”For a better tomorrow” wspiera lokalne organizacje. Dzięki zaangażowaniu kierownika sklepu C&A w Przemyślu Pani Anny Lisowiec w kręgu zainteresowania C&A Fundation znalazła się nasza Fundacji. Po złożeniu aplikacji i stosownych dokumentów właśnie w dniu 8 grudnia 2018 mogliśmy odebrać wspomniany wyżej czek. Kilka dni wcześnie pieniądze wpłynęły na konto Fundacji. Zostaną one przeznaczone na doposażenie prowadzonego przez Fundację Ośrodka Rehabilitacyjno – Psychologicznego w Przemyślu oraz zwiększenie zarówno personelu jak i podopiecznych Ośrodka.

10.12.2018 r.

Pomagamy jak umiemy

Firma Rossmann od wielu lat prowadzi akcję pomocy różnym instytucjom pod nazwą "Pomagamy jak umiemy". Klienci sieci Rossmann robili zakupy skanując aplikację Rossmann PL, dzięki czemu Firma w roku 2018 mogła podarować produkty o wartości 5 mln zł 222 organizacjom w całej Polsce. W województwie podkarpackim pomoc: kosmetyki, chemia czy karma dla zwierząt trafiła do jedenastu organizacji. Jedną z tych organizacji była Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” z Przemyśla (zbierały dla nas trzy drogerie w Przemyślu i jedna w Lubaczowie).
W kwietniu 2017 r. Firma Rossmann uruchomiła dla swoich klientów aplikację umożliwiającą wstąpienie do Klubu Rossmann. Zależało im, by zaproponować coś więcej niż samą aplikację z indywidualną ofertą oraz dodatkowymi rabatami. Dlatego dokonując zakupów klienci Firmy jednocześnie wspierali lokalne organizacje pomagające potrzebującym: dzieciom, chorym, osobom starszym, bezdomnym zwierzętom. W ubiegłym roku Rossmann wsparł w ten sposób 147 instytucji: domów dziecka, domów samotnych matek, hospicjów czy schronisk produktami o wartości 3,5 miliona złotych.
W tym roku firma Rossmann obchodziła 25tą rocznicę swojej działalności w Polsce. Chciała ją uczcić w szczególny sposób. W ramach II edycji akcji „Pomagamy jak umiemy” przekazała produkty o wartości 5 mln zł aż 222 instytucjom w całej Polsce!
Aplikacja podczas trwania akcji - od 1 stycznia do 31 października 2018r. – także w tym roku działała jak „skarbonka”. Ponownie Firma Rossmann poprosiła pracowników swoich drogerii, by to oni wskazali organizacje charytatywne ze swojego miasta czy regionu, bo to oni najlepiej wiedzą, kto w ich sąsiedztwie potrzebuje pomocy. Następnie na stronie www.rossmann.pl/pomagamy odbyło się głosowanie i to klienci Firmy ostatecznie wybrali, kto w tym roku uzyska wsparcie Firmy Rossmann. We wszystkich drogeriach Rossmann widniały informacje na jaką organizację zbierane są środki. Domy dziecka, hospicja czy schroniska same zdecydują o tym, co im się najbardziej przyda z oferty dostępnej w Rossmannie.
W regionie podkarpackim wsparcie Rossmanna otrzymało jedenaście organizacji. Były wśród nich: Dom Dziecka im. J. Korczaka w Strzyżowie czy „Hanka” w Dębicy, znane fundacje, takie jak „Jerzyk” w Przemyślu czy Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie oraz schroniska dla zwierząt w Rzeszowie czy Mielcu. Dzięki zaangażowaniu klientów Rossmanna i pracowników wspólnie zebrali dla podkarpackich organizacji ponad 227 tys. zł.
Na stronie www.rossmann.pl/pomagamy mogą Państwo sprawdzić, które organizacje otrzymają wsparcie w ramach akcji Pomagamy jak umiemy.

W dniu 6 grudnia 2018 roku, w Rzeszowie, odbyło się uroczyste posumowanie akcji, w którym udział wziął Prezes Fundacji ”jerzyk” Artur Cieliński. Spotkanie przebiegało w miłej Mikołajowej atmosferze. Zadowolenie malowało się zarówno na twarzach przedstawicieli obdarowanych organizacji jak i pracowników Firmy Rossmann jako darczyńców.
Wartość darowizny (produkty) jaką otrzymała nasza Fundacja wyniosła 16 220,23 zł.

W ramach Klubu Rossmann planowana jest już kolejna edycja akcji „Pomagamy jak umiemy”, która będzie realizowana w 2019 roku.

Dziękujemy za to, że jesteście Państwo z nami!

Nasza Fundacja oprócz tego że część produktów przeznaczyła do prowadzonego przez siebie Ośrodka Rehabilitacyjno – Psychologicznego w Przemyślu postanowiła podzielić się otrzymanymi artykułami także z innymi potrzebującymi i w ten sposób ich część znalazło się w paczce organizowanej przez Fundację w ramach akcji „Szlachetna Paczka” dla rodziny z chorym dzieckiem z Przemyśla.

Nasza Fundacja postanowiła wesprzeć również dwa Szpitale w naszym rejonie:

SPZOZ Szpital Powiatowy w Lubaczowie im. dr L. Rydygiera – otrzymał artykuły o łącznej wartości prawie 3.600 zł (Oddziały: Noworodków i Pediatrii).

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – otrzymał artykuły o łącznej wartości ponad 6.200 zł (Oddziały: Noworodków, Pediatrii i Chirurgii Dziecięcej).

To jeszcze nie koniec naszej działalności w tym zakresie. Będziemy o niej informować na bieżąco.

10.12.2018 r.

Rubinowy Jerzyk 2018
W listopadzie 2018 roku minął kolejny rok naszej działalności ukierunkowanej na pomoc chorym dzieciom. Mamy nadzieję, że i ten rok nie był zmarnowany i że udało nam się zrealizować wiele pożytecznych pomysłów, zamierzeń i projektów. Przez cały czas pamiętamy, iż wszystko co osiągamy i realizujemy możliwe jest tylko dzięki ofiarności naszych dużych i małych sponsorów, firm, instytucji i osób fizycznych, które wspierają nas w naszej działalności. Wszystkim Wam serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wielkie serce.
To właśnie dla tych wszystkich naszych wspaniałych Przyjaciół w dniu 27.10.2018 r. nasza Fundacja zorganizowała w Sali Przemyskiej Hotelu accademia*** uroczystość, połączoną z rozdaniem wyróżnień i nagród głównych - Rubinowego Jerzyka 2018. Tradycyjnie już nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w dwóch kategoriach: osoba i firma. O godzinie 19:00 zaproszeni goście stawili się w specjalnie na tą uroczystość udekorowanej sali i z zaciekawieniem oczekiwali na rozwój wypadków. Zapraszając naszych gości, zwyczajowo staraliśmy się, nie informować ich o tym, że to właśnie oni otrzymali wyróżnienie czy nagrodę. W ten sposób chcieliśmy zrobić im miłą niespodziankę. Dla wielu naszych gości było to ogromnym, miłym i wzruszającym zaskoczeniem.
My także jako Fundacja „jerzyk” byliśmy bardzo szczęśliwi i było nam miło, że w okresie mijającego roku mogliśmy liczyć na tak duże wsparcie. Nasz wieczór swoją obecnością zaszczyciła część wykładowców odbywającej się w tym dniu trzeciej już Międzynarodowej Konferencji Medycznej (a ósmej w ogóle konferencji Fundacji).
Wręczenie nagród swoimi profesjonalnym występem uświetniła para taneczna ze Studio Tańca Golden Dance w Przemyślu, a nastrojową oprawę muzyczną zapewnił DJ Wojtek.
Po części oficjalnej prowadzonej przez Prezesa Zarządu Fundacji Artura Cielińskiego zaproszeni goście przy przygotowanym poczęstunku mogli podzielić się swoimi odczuciami i sympatycznie spędzić czas.

Wyróżnienia w kategorii osoba:

1. Marek Łobos

2. Barbara Wołk

3. Norbert Kowalski

 

Wyróżnienia w kategorii firma:

1. Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego w Przemyślu

2. Biuro Podróży EKSTRA URLOP

 

RUBINOWY JERZYK 2018
w kategorii osoba

dr n. med. Hałyna Luń

RUBINOWY JERZYK 2018
w kategorii firma

C&A Fundation

03.12.2018 r.

VIII Międzynarodowa Konferencja Medyczna – Przemyśl 2018
”ZABURZENIA ROZWOJOWE, DYSFUNKCJE NABYTE I CHOROBY PRZEWLEKŁE U DZIECI I MŁODZIEŻY”

W dniu 27.10.2018 r. w Przemyślu już po raz ósmy odbyła się, organizowana przez Fundację Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” z Przemyśla, Międzynarodowa Konferencja Medyczna. Tematem tegorocznej konferencji były: ”Zaburzenia rozwojowe, dysfunkcje nabyte i choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży”. Honorowy patronat nad konferencją obieli: Starosta Przemyski Jan Pączek i Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. Konferencja już po raz kolejny skupi wybitnych wykładowców zarówno z Polski jak i zza granicy.

Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży w wyniku zakłócających czynników może zostać zachwiany. Zaburzenia rozwojowe charakteryzują się poważnym zniekształceniem funkcjonowania intelektualnego (tj. głębszego stopnia odchylenia od norm rozwojowych), emocjonalnego, społecznego i ruchowego. Proces diagnozowania i wspomagania jest złożony. Wymaga nie tylko znajomości metod diagnozowania, znajomości konkretnych kryteriów diagnozowania określonej dysfunkcji, ale również wiedzy z zakresu psychologii dziecka w ogóle.
Dlatego też Fundacja ”jerzyk” postanowiła poświęciła tym istotnym problemom swoją kolejną konferencję.
Konferencja zaczęła się od wystąpień Wicestarosty Przemyskiego Marka Kudły, Z-cy Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorza Haydera i Prezesa Zarządu Fundacji Artura Cielińskiego. Po oficjalnych przemówieniach i powitaniu, przystąpiono do części merytorycznej konferencji na którą czekało ok. 50 uczestników.

Wykład inauguracyjny wygłosił stały uczestnik konferencji i przyjaciel fundacji prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie;. Tematem wykładu było “Wykorzystanie krwi pępowinowej – blaski i cienie”. Profesor Kowalczyk jak zwykle w sposób bardzo ciekawy i rzeczowy przedstawił zarówno zalety mogące wynikać z wykorzystania krwi pępowinowej w leczeniu dzieci jak i cienie jakie wiążą się z możliwościami zarówno ich efektywnego ich zastosowania, skuteczności ich działania, prawdopodobieństwa ich wykorzystania jak i warunków i sposobów przechowywania. Temat wzbudził duże zainteresowanie uczestników konferencji i wywołał ożywioną dyskusję.

Drugi wykład wygłosiła dr n. med. Hałyna Luń - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Rehabilitacji „Elita” we Lwowie, Konsultant Międzynarodowej Kliniki Rehabilitacji w Truskawcu (Ukraina). Wykład dotyczył ”System Intensywnej Rehabilitacji Neurofizjologicznej oraz ocena zmian funkcji ruchowych u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Metoda prof. Kozyavkina”. Podczas wykładu dr Łuń autorską metodę prof. Kozyavkina w leczeniu dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym, osteochondrozą, skutkami urazów i organicznymi uszkodzeniami układu nerwowego. Swój wykład dr Łuń udokumentowała także bardzo interesującymi filmami ilustrującymi kolejne etapy rehabilitacji jak i jej efektów u małych pacjentów z różnych zakątków świata w tym także z Polski.

Uzupełnieniem wykładu dr Łuń był kolejny, trzeci wykład, w którym to dr Natalia Hrabarchuk z Centrum Rehabilitacji „Elita” we Lwowie mówiła w temacie ”Wpływ spinalnej manipulacji na spastyczność mięśni u pacjentów z porażeniem mózgowym: randomizowane badanie kliniczne”. Również i dr Hrabarchuk w swoim wystąpieniu wykorzystała bardzo interesujące materiały filmowe obrazujące przebieg leczenia u młodych pacjentów Centrum.

Po przerwie swój referat w temacie ”Wybrane problemy zdrowotne będące efektem kontaktu dziecka z psem. Co nowego ? Fakty i mity” wygłosił dr Wiesław Morawski ze Szpitala Wojewódzki w Przemyślu. Temat okazał się na tyle ciekawy co i bardzo na czasie gdyż praktycznie każde dziecko ma jakiś kontakt z psem, nawet jeżeli nie ma go w domu. Niestety większość osób nie zdaje sobie sprawy, że bez zachowania odpowiednich środków ostrożności i higieny w bezpośrednim kontakcie z psem dziecko narażone jest na wiele niebezpieczeństw, które można uniknąć. Jednocześnie nie należy demonizować zagrożeń jakie z tych kontaktów płyną.

Następnym wykładowcą miał być dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR, Dziekan Wydziału Muzyki, Uniwersytet Rzeszowski, który miał przedstawić wykład w temacie ”Muzykoterapia osób ze spektrum autyzmu”. Niestety Pan profesor ze względów na pogrzeb w rodzinie nie mógł przybyć na naszą konferencję. W zastępstwie za niego zgodziła się wystąpić dr n. med. Joanna Hyrnik ze Śląskiego Centrum Psychoterapii Nerwic w Katowicach oraz Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytet Medyczny w Katowicach Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Tematem jej wykładu był ”ASD zaburzenia ze spektrum autyzmu”. Autyzm w powszechnym mniemaniu kojarzony jest dość jednoznacznie jako dziecięca, psychiatryczna przypadłość, w której to dochodzi do znacznych zaburzeń komunikacji dziecka z jego otoczeniem, stereotypowych zachowań u autystycznego dziecka oraz do poważnych zaburzeń jego rozwoju. Rodzaje autyzmu zasadniczo są dwa: mowa tutaj o autyzmie dziecięcym (zespole Kannera) oraz o autyzmie atypowym. Jeżeli jednak spojrzeć na problem autyzmu to coraz częściej mówi się jednak o tzw. zaburzeniach ze spektrum autyzmu (w skrócie ASD, pochodzącym od angielskiego autism spectrum disorders), czyli takich jednostkach, w których to pojawiają się różne powiązane z autyzmem zaburzenia, a oprócz nich występują u pacjentów również i inne problemy.

Pani dr n. med. Joanna Hyrnik wygłosiła też ostatni wykład ”Uzależnienia behawioralne, czyli kiedy i czego się obawiać”. Temat bardzo ciekawy a także bardzo na czasie, tak więc wzbudził bardzo duże zainteresowanie i dyskusję zarówno w trakcie wykładu jak i bezpośrednio po nim. Do niedawna uzależnienia wiązano przede wszystkim z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Dziś coraz częściej mamy do czynienia z uzależnieniami behawioralnymi, czyli od czynności. Tego typu zachowania są traktowane jako zachowania nałogowe (kompulsywne), nad którymi człowiek nie jest w stanie zapanować i które w sposób negatywny wpływają na wiele obszarów jego funkcjonowania. Ich celem jest nie tyle osiągnięcie przyjemności, co zredukowanie złego samopoczucia i wewnętrznego napięcia. Ogólnie, jest to rodzaj uzależnienia psychicznego (niesubstancjalnego), zaś o patologii świadczy przejawianie dużego zapotrzebowania na wykonywanie tych czynności, ich częstotliwość i intensywność.

Konferencja jak wspomniano na wstępie cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników, którzy podczas ożywionych dyskusji zadawali wiele pytań wykładowcom wykorzystując ich wiedzę jak i spore doświadczenie w omawianych tematach. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że wszyscy wykładowcy występowali całkowicie bezpłatnie, rezygnując nawet ze zwrotu kosztów dojazdu, za co Fundacja „jerzyk” jest im niezmiernie wdzięczna.
Uczestnicy konferencji zadowoleni z udziału w tegorocznej konferencji deklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację w przyszłości.
05.11.2018 r.

III Igrzyska Dzieci i Młodzieży (Nie) Pełnosprawnej - „jerzyk 2018”
„Nie jest sztuką móc, gdy się może, ale chcieć, gdy trudno móc...”
W miniony piątek, 8 czerwca, na przemyskim stadionie lekkoatletycznym „ Juwenia” już po raz trzeci zapłonął znicz Igrzysk Dzieci i Młodzieży (Nie) Pełnosprawnej „jerzyk”. Impreza ta od samego początku przebiega pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Starosty Powiatu Przemyskiego i organizowana jest we współpracy Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” ze Szkołą Podstawową nr 16 z Oddziałami Wice Integracyjnymi w Przemyślu.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Prezes Fundacji „jerzyk” – Pan Artur Cieliński, witając przybyłych przedstawicieli władz, m.in. Prezydenta Miasta – Roberta Chomę, Wiceprezydenta – Janusza Hamryszczaka, Starostę Przemyskiego – Jana Pączka, Wójta Gminy Orły – Bogusława Słabickiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta – Roberta Bala, którzy w swoich przemówieniach nie szczędzili słów uznania młodym sportowcom. Następnie reprezentacja futbolu amerykańskiego przemyskich Bearsów dokonała uroczystego zapalenia znicza Igrzysk.
Blisko stu uczestników imprezy (uczniowie SP 16 w Przemyślu, ZSPzOI w Orłach, SOSW nr 1 i SOSW nr 3 w Przemyślu, OREW–u w Przemyślu) zmagało się w pięciu grupach dysfunkcyjnych i 3 kategoriach lekkoatletycznych, tj. bieg na 40 m i 60 m, skok w dal i rzucie piłeczką palantową. Ponadto w tym roku organizatorzy zaproponowali uczniom rozegranie meczu piłki nożnej. Tradycyjnie też, grupa ok. 15 osób, wzięła udział w konkursie pt. „Mistrz wiedzy”. Dla chętnych i mających jeszcze pokłady energii, ustawiony był tor przeszkód. Pomimo upału uczestnikom nie zabrakło ducha walki a zapał, z jakim podchodzili do sportowych zmagań, wyciskał u niejednego widza łzy wzruszenia. Dzięki naszym niezawodnym sponsorom, każdy uczestnik został zaopatrzony w wodę, soczek i słodkie drożdżówki, jak również gorącą kiełbaskę z grilla.
Uwieńczeniem sportowych zmagań był uroczysty moment dekoracji specjalnie na tę okazję wykonanymi medalami i dyplomami z kultową muzyką i gromkimi oklaskami w tle.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za godne pochwały współzawodnictwo i hart ducha; ich opiekunom za pomoc w bezpiecznym i sprawnym przebiegu imprezy, wszystkim nauczycielom SP16 za nieocenione wsparcie techniczne oraz wolontariuszom za ogromny wkład pracy.12.06.2018 r.

Rubinowy Jerzyk 2017
W dniu 04.11.2017 r. nasza Fundacja obchodziła już siódme urodziny. Bardzo szybko minął kolejny rok naszej działalności ukierunkowanej na pomoc chorym dzieciom. Mamy nadzieję, że i ten rok nie był zmarnowany i że udało nam się zrobić wiele pożytecznych rzeczy i przedsięwzięć. Cały czas pamiętamy, że wszystko co osiągnęliśmy było możliwe tylko dzięki ofiarności naszych dużych i małych sponsorów, firm, instytucji i osób fizycznych, które są z nami już od lat. Wszystkim Wam serdecznie dziękujemy.
To właśnie dla tych wszystkich naszych wspaniałych Przyjaciół w dniu 04.11.2011 r. nasza Fundacja zorganizowała w Sali Przemyskiej Hotelu accademia*** uroczystość, połączoną z rozdaniem wyróżnień i nagród głównych - Rubinowego Jerzyka 2017. Oczywiście nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w dwóch kategoriach: osoba i firma.
Tradycyjnie już o godzinie 19.00 zaproszeni goście stawili się w specjalnie na tą uroczystość udekorowanej sali i z niecierpliwością czekali na to co nastąpi. Zapraszając naszych gości jak zwykle staraliśmy się, nie informować ich o tym, że to właśnie oni otrzymali wyróżnienie czy nagrodę, chcąc zrobić im miłą niespodziankę. Dla wielu więc z nich było to ogromnym zaskoczeniem. Jak sami mówili miłym i wzruszającym zaskoczeniem.
My również byliśmy bardzo szczęśliwi i było nam bardzo przyjemnie, że w trakcie mijającego roku mogliśmy liczyć na tak duże ich wsparcie. Nasz wieczór swoją obecnością zaszczycił Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder i znaczna część wykładowców odbywającej się w tym dniu kolejnej już Międzynarodowej Konferencji Medycznej.
Wręczenie nagród swoimi recitalem i grą na saksofonie uprzyjemniła Karolina Perłak, a nastrojową oprawę muzyczną zapewnił DJ Wojtek.
Po części oficjalnej prowadzonej przez Prezesa Zarządu Fundacji Artura Cielińskiego zaproszeni goście przy niewielkim poczęstunku mogli podzielić się swoimi wrażeniami i miło spędzić czas.

Wyróżnienia w kategorii osoba:

1. Renata Nowakowska

2. Anna Golatowska–Polańska

3. Janusz Kroczek

4. Jakub i Maciej Kot

 

Wyróżnienia w kategorii firma:

1. ”MISS” Stroje Ludowe Marzena Matusiak

2. ”LIDER” Pośrednictwo Finansowo Ubezpieczeniowe

3. Elektrix

 

RUBINOWY JERZYK 2017
w kategorii osoba

Grzegorz Hayder – Z-ca Prezydenta Miasta Przemyśla

RUBINOWY JERZYK 2017
w kategorii firma

KAZAR Footwear

06.11.2017 r.

Kolejna konferencje medyczna poświęconą zdrowiu dzieci fundacji ”jerzyk” już za nami
Świat w którym żyjemy nieustannie się zmienia a lista wyzwań cywilizacyjnych i społecznych jest coraz dłuższa. Świadomi jesteśmy, że na całym świecie wskutek stałego rozwoju cywilizacyjnego oraz postępującego uprzemysłowienia i urbanizacji gwałtownie wzrasta liczba czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego.
Największą grupę stanowią zagrożenia związane z chorobami cywilizacyjnymi. Zaliczamy do nich schorzenia układu oddechowego, krążeniowego, uczulenia, nowotwory, AIDS, chorobę Alzheimera, a także „zespoły ucieczki” (narkomanię, lekomanię, alkoholizm, ostre zaburzenia psychiczne). Dodatkowo narastające od lat skażenie środowiska spowodowało, że powietrze, którym oddychamy, znacznie odbiega od normy, na jakie jesteśmy genetycznie „zaprogramowani”. Zjawisko to uderza w starych i młodych mężczyzn i kobiety. Choroby cywilizacyjne nierozłącznie wiążą się z pojęciem chorób społecznych. Granica między nimi jest dość niewyraźna. Choroby cywilizacyjne przez swą powszechność stają się chorobami społecznymi. Ich przyczyną jest postęp techniczny, rozwój przemysłu, urbanizacji, motoryzacji oraz chemizacja środowiska. Wiele z tych schorzeń jest następstwem wypadków, zatruć przemysłowych, hałasu, zanieczyszczeń środowiska, a zwłaszcza skażenia gleb, wody, powietrza i żywności.
Choroby cywilizacyjne stają się co raz bardziej powszechne i dotykają nie tylko ludzi starszych czy dorosłych, ale także młodzież, a nawet dzieci. Niektóre są łatwe do wyleczenia, ale niektóre wiążą się z powikłaniami oraz długotrwałymi, kosztownymi i skomplikowanymi kuracjami, a jeszcze niektóre są wręcz nieuleczalne. Aby uniknąć wszystkich należy prowadzić zdrowy, aktywny tryb życia, uprawiać sporty, zdrowo się odżywiać, unikać stresów, zapobiegać nałogom lub rzucać je, jeżeli takowe istnieją.

Dlatego Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” w Przemyślu postanowiła kontynuować ten tak ważny temat także i w tym roku i w dniu 4 listopada 2017 r. w Hotelu ”accademia” w Przemyślu, w kolejną rocznicę swojego powstania, zorganizowała siódmą już konferencję medyczną po raz drugi międzynarodową w temacie "Choroby Społeczne i Cywilizacyjne - Współczesne Zagrożenia dla Dzieci i Młodzieży – nowe zagadnienia". Honorowy patronat na Konferencją objęli: Starosta Przemyski Jan Pączek i Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonali: w imieniu Starosty Przemyskiego Jana Pączka, Wicestarosta Przemyski Marek Kudła a w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder. Do organizatorów, prelegentów i uczestników Konferencji listy z gratulacjami i życzeniami owocnych obrady skierowali Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu Lucyna Podhalicz i Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie Piotr Lenik. Potem głos zabrał Prezes Zarządu Fundacji Artur Cieliński, który podziękował wszystkim przybyłym i przedstawił wybitnych prelegentów z Ukrainy i Polski.
Następnie przystąpiono do części merytorycznej konferencji. Konferencja obejmowała sześć wystąpień wybitnych przedstawicieli ośrodków medycznych z Lublina, Rzeszowa i Warszawy oraz uczelni ukraińskich. Grupa ok. 50 zebranych słuchaczy mogła wysłuchać bardzo ciekawych i pouczających wykładów a w przypadku wykładu z muzykoterapii wziąć także udział w krótkiej części warsztatowej. W trakcie przerwy, zarówno uczestnicy konferencji jak i prelegenci dyskutowali wymieniali ze sobą uwagi i spostrzeżenia jak mogli zadawać bardziej szczegółowe pytania.
Już po raz siódmy udało się Fundacji „jerzyk” zebrać ciekawą i mocną merytorycznie grupę wykładowców, którzy z chęcią podzielili się swoją szeroką wiedzą z tymi, którzy zechcieli w ten sobotni dzień wziąć udział w Konferencji. Fundacja dziękuje wszystkim wykładowcom za nieodpłatne wygłoszenie wykładów a uczestnikom za przybycie i aktywny udział w Konferencji.
Fundacja „ jerzyk” dziękuje również wszystkim sponsorom Konferencji bez pomocy, których ciężko byłoby ją zorganizować:

Kancelaria Notarialna Jerzy Obler, Bogumił Gajda S.C., G&K Estates, Hotel accademia***, Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe „LIDER”, Auto-Moto-Fan, RESZKA, FHU „Metpol”.

FUNDACJA „JERZYK” ZAPRASZA WSZYSTKICH PONOWNIE ZA ROK

Tematy podczas konferencji:
”Transplantacje komórek krwiotwórczych u dzieci” - prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk - Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie;

“Wczesna rehabilitacja niemowląt według metody prof. Kozyavkina” - dr Halyna Lun - Z-ca Dyrektora Centrum Rehabilitacji „Elite” we Lwowie, Konsultant Międzynarodowej Kliniki Rehabilitacji w Truskawcu;

“Otyłość w dzieciństwie - problem dziecka, rodziny i społeczeństwa” - doc. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek - Kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej;

“Wyzwania dotyczące epoki informatycznej i kryzysu edukacji na poziomie szkoły średniej na Ukrainie - kombinacja która generuje spektrum deficytów u dzieci i młodzieży” - dr. n. med. Angela Borshchevska doc. Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Danylo Halytsky, Lwowski Naukowy Uniwersytet Medyczny;

“Muzykoterapia w profilaktyce i terapii - wybrane aspekty” - dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR, Dziekan Wydziału Muzyki, Uniwersytet Rzeszowski;

“Niekonwencjonalne używanie substancji psychoaktywnych” - dr hab. n. med. Bogusław Habrat, Kierownik Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;


06.11.2017 r.

II Igrzyska Dzieci i Młodzieży (Nie) Pełnosprawnej - „jerzyk 2017”
W dniu 2 czerwca 2017 r. na stadionie Juvenii w Przemyślu, odbyły się już II Igrzyska Dzieci i Młodzieży (Nie)Pełnosprawnej - „ jerzyk 2017”, których organizatorami były Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” oraz Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu. Honorowy patronat nad tym szczególnym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma i Starosta Przemyski Jan Pączek. Prezydent Miasta wraz z Wiceprezydentem, panem Grzegorzem Hayderem, Jerzym Góralewiczem – Sekretarzem Powiatu Przemyskiego oraz reprezentantem Wydziału Spraw Społecznych , zaszczycił swoją obecnością tę sportową imprezę oraz dokonał uroczystego otwarcia Igrzysk. Następnie trzyosobowa reprezentacja drużyny Hensfort Przemyśl a zarazem reprezentacji Polski U-16 dokonała symbolicznego zapalenia znicza olimpijskiego.
W zawodach zmagali się uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Przemyślu, Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Przemyślu, oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach. W trzech kategoriach wiekowych i pięciu grupach dysfunkcyjnych rywalizowało ze sobą w pięknym, sportowym stylu aż 84 uczestników. Cała impreza przebiegała w fantastycznej atmosferze, wspólnej radosnej zabawy i rywalizacji w duchu „fair play”. Zmaganiom uczestników kibicowali zgromadzeni na trybunach wzruszeni rodzice, opiekunowie i koledzy. Na zakończenie Igrzysk zawodnicy którzy w każdej z dyscyplin zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymali z rąk Dyrektor ZSzOI, pani Alicji Dobosz oraz Prezesa Fundacji „jerzyk”, pana Artura Cielińskiego, piękne szklane medale, zaprojektowane specjalnie na Igrzyska. Zaś wszyscy uczestnicy Igrzysk otrzymali pamiątkowe dyplomy i koszulki. Podczas uroczystości nagradzania zwycięzców wzruszenia towarzyszyły zarówno uczestnikom Igrzysk jak i ich organizatorom.
Emocje jakie towarzyszyły uczestnikom Igrzysk, chwile dumy, radości czy wzruszenia a zarazem ambicja i duch walki wykazywane przez uczestników po raz kolejny przekonują, że organizowanie tego typu imprez jest jak najbardziej wskazane i celowe zaś postawa zawodników unaocznia wszystkim, że nie ma dzieci niepełnosprawnych a jedynie mniej lub bardziej sprawne i że one również zasługują na to by móc czynnie uczestniczyć w codziennym życiu i mieć prawo do uśmiechu. Dlatego do zobaczenia na III Igrzyskach Dzieci i Młodzieży (Nie)Pełnosprawnej.

Organizatorzy Igrzysk dziękują sponsorom:

LIDER Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe
PLASMET – Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń
SPEED CON
PGM
ZUK
PWiK
TBS
MPEC
Magdalena i Bartosz Stecyk – firma KRAKOWIAK
Rada Rodziców przy ZSzOI

Partnerom:

Teatr BazylArt
V BSP
Centrum Ratownictwa Medycznego – Jerzy Tarkowski

Patronom medialnym:

Życie Podkarpacki
PTK TOYA06.06.2017 r.

Akcja „Szlachetna paczka”
Nasza Fundacja w tym roku postanowiła włączyć się w akcję „Szlachetnej paczki”, która ma na celu wspomóc potrzebujące rodziny i osoby. My postanowiliśmy wybrać i pomóc rodzinie z okolic Przemyśla gdzie oprócz mamy (choruje na stwardnienie rozsiane) niestety także u dwójki dzieci (9 i 16 lat) wykryto chorobę Pompe'go, która atakuje mięśnie i utrudnia poruszanie. Choć sytuacja w rodzinie jest trudna - każdy jej członek często się uśmiecha, a więzi rodzinne oczarowują. Widać, że członkowie rodziny wspierają się i darzą wielkim szczerym uczuciem. Miło nam było, że w sumie tak niewielkim wysiłkiem mogliśmy pomóc rodzinie a zarazem sprawić im również trochę radości i obdarować jej członków.
Dzieci nie mogły się doczekać momentu, kiedy otworzą swoje osobiste prezenty. Ogromną radość wywołały otrzymane podarunki: strój ulubionej drużyny i gra komputerowa dla Dawida oraz kosmetyki dla Karoliny. Pan Damian i Pani Katarzyna byli bardzo szczęśliwi z ofiarowanej kabiny prysznicowej, o której marzyli od dłuższego czasu. Oni także otrzymali drobne upominki.
Radość i uśmiech na twarzach członków rodziny w reakcji na wręczone paczki, jest dla nas najlepszym podziękowaniem. Cieszymy się, że mogliśmy zrealizować marzenia i pomóc potrzebującym. Dawanie i pomoc naprawdę może sprawiać wielką radość.
Do zobaczenia za rok, na pewno ponownie będziemy się starali wziąć udział w tak szczytnej i potrzebnej akcji.

14.12.2016 r.

Rubinowy Jerzyk 2016
W dniu 04.11.2016 r. nasza Fundacja obchodziła swoje kolejne, tym razem, już szóste urodziny. Minął już następny rok naszej działalności ukierunkowanej na pomoc chorym dzieciom. Mamy nadzieję, że nie był to rok zmarnowany i że udało nam się zrobić wiele pożytecznego. Jednak wszystko co osiągnęliśmy było możliwe tylko dzięki ofiarności naszych dużych i małych sponsorów, firm, instytucji i osób fizycznych. Serdecznie dziękujemy.
To właśnie dla nich w dniu 05.11.2011 r. nasza Fundacja zorganizowała w Sali Przemyskiej Hotelu accademia*** uroczystość, połączoną z rozdaniem wyróżnień i nagród głównych Rubinowego Jerzyka 2016 w dwóch kategoriach: osoba i firma.
O godzinie 19.00 zaproszeni goście stawili się w specjalnie na tą uroczystość udekorowanej sali i z niecierpliwością czekali na to co nastąpi. Zapraszając naszych nagrodzonych gości staraliśmy się, zresztą jak co roku, nie informować ich o tym, że to właśnie oni otrzymali wyróżnienie czy nagrodę, chcąc zrobić im miłą niespodziankę. W wielu przypadkach zaskoczenie nagrodzonych było ogromne, nawet do tego stopnia, że pojawiały się łzy szczęścia czy też łamał im się głos. My również byliśmy bardzo wzruszeni i było nam bardzo miło, że w trakcie mijającego roku mogliśmy liczyć na tak duże ich wsparcie.
Nasz wieczór swoją obecnością zaszczycił Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder i znaczna część wykładowców odbywającej się w tym dniu Międzynarodowej Konferencji medycznej.
Z kolei wręczenie nagród swoimi recitalem i grą na saksofonie uprzyjemniła Karolina, a nastrojową oprawę muzyczną zapewnił DJ Witek.
Po części oficjalnej prowadzonej przez Prezesa Zarządu Fundacji Artura Cielińskiego zaproszeni goście przy niewielkim poczęstunku mogli podzielić się swoimi wrażeniami i miło spędzić czas.

Wyróżnienia w kategorii osoba:

1. dr n. med. Maciej Kuligowski

2. Barbara i Janusz Sycz

3. Przemysław Babiarz

Wyróżnienia w kategorii firma:

1. Hotel Gloria w Przemyślu

2. PSYCHOMedical w Bielsku-Białej

3. Video Tomex 2 w Sieci MaxElektro

 

RUBINOWY JERZYK 2016

w kategorii osoba

Katarzyna Kierzkowska - Terendij
Członek Zarządu Veolia Industry Sp. z o.o.

 

w kategorii firma

ELEKTRIX SP. Z O.O. z Warszawy
Michał Wilamowski – Dyrektor Wykonawczy, Prokurent

07.11.2016 r.

Konferencja medyczna ”Choroby społeczne i cywilizacyjne – współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”
Na przestrzeni ostatnich lat zmieniają się problemy zdrowotne społeczeństwa polskiego. Wśród przyczyn podstawowe znaczenie ma styl życia mieszkańców czy poszczególnych grup społecznych.
Współczesne choroby o masowym zasięgu (tzw. choroby cywilizacyjne) wiążą się z czynnikami ryzyka, wśród których dużą rolę odgrywają mała aktywność ruchowa, nieprawidłowe i zbyt kaloryczne żywienie, nadmierne obciążenia emocjonalno - psychiczne, palenie tytoniu, alkohol, i inne używki.
Do problemów zdrowotnych o dużym zasięgu społecznym w krajach wysoko rozwiniętych należą dziś choroby; otyłość, cukrzyca, czy zmiany miażdżycowe, dotyczące układu sercowo - naczyniowego, a także nadciśnienie tętnicze, osteoporoza, niektóre rodzaje nowotworów, choroby psychiczne i in. Choroby cywilizacyjne stają się coraz większym problemem współczesnego społeczeństwa ze względu na wzrastającą częstość ich występowania, a także aspekty ekonomiczne. Zapobieganie im wymaga zaangażowania zarówno społeczeństwa, jak i osób indywidualnych. Przeciwdziałanie najbardziej rozpowszechnionym współczesnym chorobom w największym stopniu zależy od osobistego zaangażowania i wytrwałości. Wiąże się to często ze zmianą dotychczasowych nawyków i upodobań. Pociąga za sobą potrzebę zmiany stylu życia. Ułatwienia dla poprawnych działań zdrowotnych zmierzają do szerokiego udostępnienia odpowiedniej informacji o potrzebie działań prozdrowotnych, a także stworzenia odpowiednich warunków środowiskowych i prawnych.

Mając na uwadze te zagadnienia dotyczą coraz częściej dzieci i młodzieży Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” postanowiła już po raz szósty zorganizować w Przemyślu Konferencję medyczną ”Choroby społeczne i cywilizacyjne – współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”. Po raz pierwszy w naszej historii konferencja miała międzynarodowy charakter w związku z obecnością na niej wykładowców z Ukrainy. Konferencja odbyła się w dniu 5 listopada 2016 r. tradycyjnie w Sali Przemyskiej Hotelu ”accademia” w Przemyślu. Honorowy patronat nad konferencją objęli Starosta Przemyski Jan Pączek i Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

Na początek zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu Fundacji Artur Cieliński, następnie głos zabrali: ks. Janusz Zajdel Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej reprezentujący Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Adama Szala, w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla P. Roberta Chomy - Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla P. Grzegorz Hayder, w imieniu Starosty Przemyskiego Jana Pączka – Wicestarosta Przemyski Marek Kudła i w imieniu Przewodniczącej Rady Miasta w Przemyśla Lucyny Podhalicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przemyśla Robert Bal.
Na sali obecny był również Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta w Przemyślu P. Wiesław Morawski, który podczas części merytorycznej Konferencji aktywnie włączał się w dyskusje nad poszczególnymi wykładami.

Następnie rozpoczęła się część merytoryczna Konferencji:

”Postęp w leczeniu nowotworów dziecięcych” - prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk - Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej;

“Borelioza u dzieci” - dr n. med. Bożena Muraszyńska - Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

“System Intensywnej Rehabilitacji Neurofizjologicznej - Metoda prof. Kozyavkina” - dr Hałyna Łuń - Z-ca Dyrektora Centrum Rehabilitacji „Elite” we Lwowie, Konsultant Międzynarodowej Kliniki Rehabilitacji w Truskawcu;

“Anoreksja i zaburzenia odżywiania z wyniszczeniem” - doc. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek - Kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej;

“Problematyka zachowań samobójczych i samookaleczeń u młodzieży” - dr Ireneusz Jelonek - Z-ca Ordynatora Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

“Autyzm” - prof. nadzw. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk - Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.

Wykładowcami na Konferencji byli znani specjaliści z kilku znaczących ośrodków w Polsce i po raz pierwszy również z Ukrainy. Ilość słuchaczy jaka przybyła do sali konferencyjnej Hotelu „accademia” w Przemyślu przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Przygotowaną na 60 osób salę trzeba było powiększyć o kolejne przeszło 40 miejsc.
Osoby uczestniczące w Konferencji przybyły z różnych części województwa podkarpackiego ale nie tylko (Przemyśl, Jarosław, Lubaczów ale też i Milanówek czy Nowe Sady i in.) i na pewno nie wyszły zawiedzione, gdyż prezentowane przez prelegentów wkłady stały na wysokim poziomie i oparte były na ich ogromnym doświadczeniu i wiedzy. Fundacja cieszy się że jej kolejna już konferencja spotkała się z tak dużym odzewem. Wydaje się, że to wydarzenie powoli na stałe wpisuje się w kalendarz przemyskich wydarzeń i zyskuje coraz większą ilość odbiorców. Część uczestników była już po raz kolejny gośćmi Fundacji. Coraz większa ilość uczestników wskazuje, że organizowanie tego rodzaju konferencji na naszym terenie ma sens i jest jak najbardziej przydatne. Jednocześnie Fundacja „jerzyk” dziękuje wszystkim lekarzom, psychologom, pedagogom, psychoterapeutom, fizjoterapeutom, studentom i rodzicom za udział w Konferencji. Fundacja cieszy się również z faktu, że udało jej się poszerzyć grono wykładowców o specjalistów z Ukrainy, którzy zaprezentowali autorską i nowatorską metodę rehabilitacji dzieci.
Stanowisko Fundacji jest niezmienne od lat. Uważa ona że jeżeli dzięki organizacji tego typu konferencji przyczyni się do wyzdrowienia lub uratowania zdrowia chociażby tylko jednemu dziecku, to jej działania mają głęboki sens, gdyż zdrowie i życie nie mają ceny.
Bardzo chcielibyśmy podziękować wszystkim wykładowcom, którzy całkowicie społecznie wystąpili na naszej Konferencji. Dziękujemy.

Dziękuję bardzo za umożliwienie mi wykładu na konferencji Fundacji Jerzyk. Duże zainteresowanie audytorium i miła atmosfera, jak tez troska organizatorów o warunki pobytu w Przemyślu pozostaną jako mile wspomnienie. Chętnie będę uczestniczyła w innych Państwa przedsięwzięciach.
Z wyrazami szacunku dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek.


Bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa w Konferencji, która była świetnie zorganizowana.
Z poważaniem prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk.

Było mi niezmiernie miło gościć na Konferencji, jeszcze raz dziękuję za serdeczne przyjęcie. Przyznam, że szczególnie zaintrygowały mnie kontrowersje i niejasności związane z diagnostyką i leczeniem chorób przenoszonych przez kleszcze.
Serdecznie pozdrawiam dr Ireneusz Jelonek.


Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do Przemyśla i na Konferencję. Cieszę się, że miałam możliwość wygłoszenia wykładu i zaprezentowania naszej metody leczniczej przed tak licznym i zacnym gronem słuchaczy. Liczę na dalszy rozwój współpracy miedzy naszą Kliniką a Fundacją.
Serdecznie pozdrawiam dr Hałyna Łuń - Z-ca Dyrektora Centrum Rehabilitacji „Elite” we Lwowie, Konsultant Międzynarodowej Kliniki Rehabilitacji w Truskawcu;


Serdeczne podziękowania należą się również instytucjom dzięki, którym możliwe było zorganizowanie nasze konferencji a są już z nami praktycznie od kilku lat: Kancelarii Notarialnej Jerzy Obler i Bogusław Gajda s.c., Hotelowi „accademia” w Przemyślu, Galiszkiewicz & Kurpiel – Nieruchomości, Firmie Motoryzacyjna B. Pudlik & J. Ostrowski s.j. i Firmie Auto-Moto–Fan, ”Lider” Pośrednictwo Finansowo - Ubezpieczeniowe. Dziękujemy.

Dziękujemy również patronom medialnym: Pulsowi Medycyna, Życiu Podkarpackiemu, Telewizji Kablowej TOYA, Przemyśl 24news.


07.11.2016 r.

Naukowo i sportowo w Arłamowie
W dniach 06-08.10.2016r. odbyła się w Arłamowie XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne „Pacjent trudny do terapii”.

Organizatorem konferencji był Przemyślanin dr n. med. Maciej Kuligowski – konsultant wojewódzki ds. psychiatrii na Podkarpaciu oraz Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego z Przemyśla. Współorganizatorem konferencji była również Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” z Przemyśla.

Na konferencję zarejestrowało się ponad 600 osób z kraju, Ukrainy oraz Argentyny i Kanady. Wykładowcami (a było ich około 40) byli profesorowie z wielu klinik w Polsce od Krakowa po Szczecin oraz z Kliniki Psychiatrii ze Lwowa. W komitecie naukowym znaleźli się Prof. Andrzej Czernikiewicz z Lublina, prof. Dominika Dudek z CMUJ w Krakowie oraz prof. Małgorzata Janas-Kozik z Katowic, była konsultant krajowy ds. psychiatrii dzieci i młodzieży. Wykłady prowadzili min. Konsultant Krajowy ds. psychiatrii prof. Piotr Gałecki z Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Agata Szulc z Warszawy oraz przedstawiciel centrali NFZ z Warszawy.

Tematyka 3 dniowego spotkania obejmowała tematy związane z Eugenika, Eutanazją, medycznym zastosowaniem marihuany, problemami prawnymi w psychiatrii, zaburzeniami depresyjnymi, psychozy, farmakoterapię, psychogeriatrię, psychiatrię dzieci i młodzieży, medycynę katastrof, uzależnienia, zaburzenia z pogranicza schorzeń somatycznych i psychiatrycznych, psychoterapię.

Sporo miejsca poświęcono w specjalnej sesji współpracy polsko-ukraińskiej w medycynie, gdzie aktywnie uczestniczył szef kliniki psychiatrii we Lwowie prof. Aleksander Filz. Na bazie tej sesji podęto deklarację o zorganizowaniu konferencji polsko-ukraińskiej w Przemyślu i Lwowie w 2017r. a grupa ponad 30 osób miała możliwość odwiedzenia Kliniki Psychiatrii we Lwowie.

Organizatorzy umożliwili zaprezentowanie się młodym psychoterapeutom z Podkarpacia, którzy prowadzili swoje sesje.

Jak podkreślali wykładowcy oraz lekarze z całego kraju Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne stały się najważniejszą konferencją psychiatryczną w kraju, najbardziej pożądaną wśród psychiatrów oraz wykładowców, równolegle odbywały się 3 sesje oraz warsztaty.

Podczas konferencji odbyła się licytacja na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” z Przemyśla. Dzięki aktywności dr Kuligowskiego oraz hojności lekarzy zebrano sporą kwotę na rzecz dzieci. Hitem okazała się piłka z podpisami reprezentantów Adama Nawałki wylicytowana przez dr Antoniego Ferenca jr za 5100 zł! oraz piłka z autografami Vive Tauron Kielce zdobywców ligi mistrzów w piłce ręcznej wraz z pamiątkowym zdjęciem – podarowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek, która obok Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego była patronem honorowym konferencji.

Dbając nie tylko o kondycję psychiczną odbyły się II Mistrzostwa Lekarzy Psychiatrów w tenisie ziemnym, gdzie tytuł Mistrza Polski obronili w swoich kategoriach dr Teresa Adamczyk z Jarosławia oraz dr Maciej Kuligowski z Przemyśla.

1 2 3
4 5

6

Opis zdjęć:
1. Od lewej Prof. Czernikiewicz, prof. Filz ze Lwowa, dr n. med. Maciej Kuligowski
2. Prof. Vetulani, prof. Krupka Matuszczyk
3. Przy stoisku naszej Fundacji
4. Sala wykładowa
5. Turniej tenisa - zwycięzcy
6. Stoisko naszej Fundacji

10.10.2016 r.

Rubinowy Jerzyk 2015

W miesiącu listopadzie 2015 r. nasza Fundacja obchodziła swoje kolejne urodziny. Tak, tak to już kolejny rok, który minął nam na pomaganiu chorym dzieciom. Mamy nadzieję, że nie był to rok zmarnowany i że udało nam się zrobić wiele pożytecznych rzeczy. Jednak wszystko co osiągnęliśmy było możliwe tylko dzięki ofiarności naszych dużych i małych przyjaciół, firm, instytucji i osób fizycznych, które nas wsparły. Po raz kolejny serdecznie dziękujemy.
Właśnie dla nich w dniu 14.11.2015 r. nasza Fundacja zorganizowała w Sali Bankietowej Hotelu Accademia małą uroczystość, połączoną z rozdaniem wyróżnień i nagród głównych Rubinowego Jerzyka 2015 w dwóch kategoriach: osoba i firma.
O godzinie 19.00 zaproszeni goście w komplecie stawili się w specjalnie na tą uroczystość udekorowanej sali i z niecierpliwością czekali na to co nastąpi. Zapraszając naszych nagrodzonych gości staraliśmy się nie informować ich o tym, że to właśnie oni otrzymali wyróżnienie czy nagrodę, chcąc zrobić im miłą niespodziankę. W wielu przypadkach zaskoczenie nagrodzonych było ogromne, nawet do tego stopnia, że pojawiały się łzy szczęścia czy też łamał im się głos. My również byliśmy bardzo wzruszeni i było nam bardzo miło, że już po raz kolejny mogliśmy liczyć na tak duże ich wsparcie. Nasz wieczór swoją obecnością zaszczyciła część wykładowców odbywającej się w tym dniu Konferencji medycznej.
Z kolei wręczenie nagród swoimi występami uprzyjemniła śpiewem i grą na saksofonie Karolina Perłak, a nastrojową oprawę muzyczną zapewnił DJ Wojtek.
Po części oficjalnej, podczas której Prezes Fundacji Artur Cieliński przedstawił dokonania Fundacji w mijającym okresie i serdecznie podziękował osobom i instytucjom, z którymi Fundację „jerzyk” od dawna łączą serdeczne relacje i które bezinteresownie wspomagają Fundację zaproszeni goście przy niewielkim poczęstunku mogli podzielić się swoimi wrażeniami i miło spędzić czas.

Wyróżnienia w kategorii osoba:

1. doc. dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz

2. Dariusz Kosicki

3. Wojciech Kotelnicki

Wyróżnienia w kategorii firma:

1. Kazar Footwear

2. CYBERNET WebFabryka

3. Szkolne Koło Caritas Zespół Szkół w Drohojowie

 

RUBINOWY JERZYK 2015

w kategorii osoba

Jolanta Klemens
PSYCHOMedical Bielsko-Biała

w kategorii firma

VIDEO TOMEX 2
Przemyśl

 

20.11.2015

Konferencja medyczna ”Choroby autoimmunologiczne u dzieci – sposoby walczenia z bólem i radzenia sobie z psychicznym wsparciem dzieci” - Przemyśl 2015
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" od lat stara się uzmysłowić wszystkim, że walka o zdrowie dzieci musi być przemyślana i konsekwentna, w czym, jak podkreśla prezes fundacji Artur Cieliński, istotną rolę odgrywa profilaktyka. Dlatego już po raz piąty Fundacja zorganizowała konferencję medyczną, na którą zaproszeni zostali najlepsi specjaliści w dziedzinie chorób autoimmunologicznych dzieci w kraju.
W dniu 14.11.2015 r. w przemyskim Hotelu accademia, Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” z Przemyśla zorganizowała Konferencję medyczną, której tematem były ”Choroby autoimmunologiczne u dzieci – sposoby walczenia z bólem i radzenia sobie z psychicznym wsparciem dzieci”. Honorowy patronat nad Konferencją objął Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma.
Czym są choroby autoimmunologiczne jak je rozpoznawać i leczyć. Jak pomagać dzieciom, które atakują, jak mają radzić sobie z bólem, który w tych chorobach jest na porządku dziennym. Właśnie tym istotnym kwestom poświęcona była Konferencja Fundacji. Choroby z autoagresji (choroby autoimmunologiczne) to choroby, w przebiegu których układ odpornościowy wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko własnym tkankom, co wywołuje chroniczne zapalenie i trwałe uszkodzenia. Choroby autoimmunologiczne mają różne oblicza. Czasem zajmują cały organizm, czasem tylko jeden organ. Dowiedz się, jakie są ich pierwsze objawy i jak się zaczynają. Choroby z autoagresji należą między innymi: stwardnienie rozsiane (SM), zespół przewlekłego zmęczenia, choroby Hashimoto i Gravesa-Basedowa, cukrzyca insulinozależna, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, zesztywniające zapalenie stawów, polimialgia reumatyczna, zespół Sjögrena, bielactwo, zapalenie wielomięśniowe i zapalenie tętnicy skroniowej. Wciąż pojawiają się nowe choroby autoimmunologiczne. Niestety, współczesna medycyna wciąż jest bezsilna w walce z nimi.
Diagnostyka chorób autoimmunologicznych zwykle jest trudna i kosztowna. Można jednak wyszczególnić kilka stałych jej elementów. Podstawą drabiny diagnostycznej jest dokładne zebranie wywiadu. Pozwala to skierować podejrzenia na właściwe tory. Znaczenie ma przede wszystkim charakter dolegliwości, czas ich trwania, lokalizacja, ale także wywiad rodzinny i chorobowy pacjenta.
Niestety, dopóki naukowcom nie uda się ustalić, dlaczego układ immunologiczny atakuje własne komórki, leczenie polega głównie na tłumieniu niekorzystnej reakcji immunologicznej i łagodzeniu skutków choroby. Im wcześniej rozpoczęta terapia, tym większa szansa na długotrwałe kontrolowanie choroby. Podobnie jak w przypadku diagnostyki, także w kwestii leczenia nie można mówić o jednolitym podejściu.
W tym roku Fundacja postanowiła skorzystać z sugestii i zorganizowała Konferencję w sobotę aby umożliwić szerszy udział w niej lekarzom. Do Sali Przemyskiej przybyło około 30 lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pedagogów jak też rodziców chorych dzieci m. in. z Przemyśla, Przeworska a nawet Warszawy.

Przedstawione podczas Konferencji tematy, są niebywale ważne w codziennej praktyce każdego pediatry i lekarza rodzinnego a znani eksperci podzielili się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami oraz przedstawili najnowsze zalecenia i wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia chorób autoimmunologicznych.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów a także uprzejmości zaproszonych wykładowców udało się do Przemyśla sprowadzić znaczących specjalistów z zakresu chorób autoimmunologicznych.
Na początek zaproszonych gości powitał Prezes Fundacji Artur Cieliński, następnie uroczystego otwarcia konferencji dokonał Z-ca Prezydent Miasta Przemyśla P. Grzegorz Hayder.

Następnie rozpoczęła się część merytoryczna Konferencji:

Wykład: "Najczęstsze układowe choroby tkanki łącznej u dzieci – aktualne metody leczenia i zapobiegania odległym powikłaniom” – dr hab. n. med. prof. nadz. Elżbieta Smolewska – Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

Wykład: ”Choroby autoimmunologiczne – rozważania o MIZS i toczniu” – dr Elżbieta Mężyk – Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie;

Wykład: "Małopłytkowości autoimmunologiczne u dzieci" - prof. dr hab. n. med. Piotr Smolewski – Kierownik Zakładu Hematologii Doświadczalnej – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

Wykład: ”Ból jako stały wymiar choroby przewlekłej – jak i kiedy interweniować” - doc dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.

Poziom prezentowanych wykładów, szeroki zakres przedstawionych tematów i sposób ich prezentacji, oparty na wieloletnim doświadczeniu wykładowców, pozwolił zgromadzonym na konferencji zainteresowanym osobom, na zdobycie nowej lub poszerzenie obecnej wiedzy. Fundacja „jerzyk” od lat prezentuje pogląd, że organizowanie tego typu konferencji na naszym terenie ma jak największy sens oraz jest jak najbardziej wskazane i zasadne. Bardzo wysoki poziom prezentowanych przez prelegentów wystąpień, którzy do Przemyśla przyjechali i swoje wykłady wygłosili nieodpłatnie, jak i dyskusje podczas trwania konferencji sprawiają, że Fundacja ”jerzyk” widzi sens swoich działań i cieszy się, że jej konferencje stały się już cykliczną imprezą. Cały czas wychodzimy z założenia, że jeżeli dzięki naszym konferencjom przyczynimy się do wyzdrowienia lub uratowania zdrowia chociażby tylko jednemu dziecku to nasze działania mają głęboki sens gdyż zdrowie i życie nie mają ceny.

Bardzo chcielibyśmy podziękować wszystkim wykładowcom, którzy całkowicie społecznie przyjechali i wystąpili na naszej Konferencję, często przyjeżdżając do nas bezpośrednio po wyjściu z samolotu, który przywióżł ich z konferencji w Stanach Zjednoczonych.
Dziękujemy

Zainteresowanie Konferencją wykazały nią również i media: Tygodnik Życie Podkarpacki, czy Przemyska Telewizja Kablowa TOYA.

Serdeczne podziękowania należą się również instytucjom dzięki, którym możliwe było zorganizowanie nasze konferencji:

Kancelarii Notarialnej Jerzy Obler i Bogusław Gajda s.c., Hotel „accademia” w Przemyślu, Galiszkiewicz & Kurpiel – Nieruchomości, Firma Motoryzacyjna B. Pudlik & J. Ostrowski s.j. i Firmie Auto-Fan, PGM Przemyśl.


20.11.2015

Igrzyska Dzieci i Młodzieży (Nie) Pełnosprawnej - „jerzyk 2015”

W dniu 11 września 2015 r. na stadionie Juvenii w Przemyślu, odbyły się Igrzyska Dzieci i Młodzieży (Nie) Pełnosprawnej - „jerzyk 2015”. Honorowy patronat nad tym szczególnym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Przemyśla, Pan Robert Choma. Organizatorami zaś była Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” oraz Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu.
Uroczystego otwarcia Igrzysk dokonał pan Artur Cieliński, prezes Fundacji „jerzyk”, witając tłumnie zgromadzonych uczestników wraz z opiekunami, po czym nastąpił przemarsz ekip i przemowy zaproszonych gości, m.in. Wiceprezydenta Miasta Przemyśla - Pana Grzegorza Haydera i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - Pana Roberta Bala. Następnie na bieżnię wbiegła reprezentacja drużyny futbolu amerykańskiego przemyskich Bearsów, która po widowiskowym biegu dokonała symbolicznego zapalenia znicza olimpijskiego.
W imprezie, wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Przemyślu oraz uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach. W trzech kategoriach wiekowych i czterech grupach dysfunkcyjnych rywalizowało ze sobą w pięknym, sportowym stylu aż 91 uczestników. Zawodnicy mogli spróbować swoich sił w trzech konkurencjach; skoku w dal, rzucie piłeczką palantową i biegu na dystansie 40 i 60 m. Natomiast ośmiu zawodników w dwóch kategoriach wiekowych zgłosiło się do udziału w konkursie wiedzowym - „Znam swoje miasto”.
Cała impreza przebiegała w fantastycznej atmosferze wspólnej radosnej zabawy i rywalizacji w duchu „fair play”. Zmaganiom uczestników kibicowali zgromadzeni na trybunach wzruszeni rodzice, opiekunowie i uczniowie. Dodatkową atrakcją i miłym akcentem po trudzie fizycznych konkurencji była możliwość skorzystania z dmuchanych zjeżdżalni oraz uczestniczenia w zabawach z Bazylem, jak również posmakowania grillowych przysmaków.


Zawodnicy każdej z dyscyplin otrzymali piękne medale, zaprojektowane specjalnie na Igrzyska, a zwycięzcy konkursu wiedzowego – statuetki. Natomiast wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy i słodkie „małe co nieco”, ufundowane przez sponsorów.

Organizatorzy (Katarzyna Babiak, Krzysztof Grabowski i Artur Cieliński) dziękują uczestnikom za liczne przybycie oraz chwile wzruszeń, których nam dostarczyliście swoim duchem walki i nieskrywaną radością. Wielkie podziękowania kierujemy także do wszystkich tych uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, którzy jako wolontariusze pomagali w organizacji i sprawnym przebiegu naszej imprezy. Nie zapominamy także o nauczycielach, którzy tego dnia byli z nami, wspierając nas swoją fachową i nieocenioną pomocą ;-)


Wielkie podziękowania należą się także osobom prywatnym i instytucjom, dzięki którym ta wspaniała impreza mogłaby się odbyć. Są to:
Poseł na Sejm RP Piotr Tomański
Firma SPEED CON
Zakład Przetwórstwa Mięsnego SZAREK
PIOTRUŚ PAN Sp. z o.o.
LIDER Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe
Jednostka Wojskowa w Żurawicy
Teatr Bazyl
Bears Przemyśl


12.09.2015

Rozdanie nagród Rubinowego Jerzyka 2014
W dniu 14.11.2014 r. Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” w Przemyślu podsumowała czwarty rok swojej działalności oraz wręczyła swoje doroczne wyróżnienia i nagrody ”Rubinowego jerzyka” za rok 2014, zarówno osobom jak i firmom, w dowód wdzięczności i uznania za okazaną przez nie dobroć serca i bezinteresowną pomoc Fundacji. Uroczystość, która odbyła się w Hotelu ”accademia” w Przemyślu, rozpoczęła się od przedstawienia przez prezes Fundacji jej dokonań w 2014 roku, a następnie nastąpiło uroczyste wręczenie wyróżnień i nagród a zarazem podziękowań wszystkim którzy wsparli działania Fundacji w 2014 r.

Laureatami zostali:
FIRMY:

Wyróżnienia:

1. Elektrix S.A.
2. Hotel „accademia”
3. Tygodnik Gazeta Przemyska

OSOBA:

Wyróżnienia:

1. Jerzy Obler i Bogumił Gazda
2. Renata Gorczyca
3. prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Pac - Kożuchowska

LAUREATAMI GŁÓWNYCH NAGRÓD ”RUBINOWY JERZYK 2014” ZOSTALI:

w kategorii osoba:
dr n. med. Maciej Kuligowski

w kategorii firma:
Lineart


20.11.2014 r.

Już czwarta konferencja medyczna fundacji
Przemiana materii, czyli metabolizm, obejmuje bardzo skomplikowane procesy biochemiczne. Dzięki nim żywy organizm przyswaja substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Procesy są precyzyjne, ale czasem jednak zawodzą, jak każdy, najlepszy nawet mechanizm. Nie trzeba tłumaczyć, że jakiekolwiek zakłócenie w przemianie materii, zaburzenie metabolizmu któregoś ze związków, ma swoje patologiczne konsekwencje. Dlatego też długa jest lista rozwijających się na tym tle chorób, które nazywa się metabolicznymi. Najliczniejszą bodaj grupę chorób metabolicznych stanowią schorzenia wrodzone spowodowane nieprawidłową informacją genetyczną, co zakłóca przebieg danej reakcji ustrojowej. Większość anomalii ujawnia się u niemowląt lub nawet noworodków i często tylko szybka, właściwa diagnoza ratuje życie dziecka. Zarówno leczenie, jak i rokowania w przypadku tego typu chorób są różne. Dzięki jednak badaniom, którym poddaje się obecnie wszystkie polskie noworodki, zagrożenia te są eliminowane.

Mając na uwadze jak istotne są to zagadnienia Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” postanowiła już po raz czwarty zorganizować w Przemyślu Konferencję medyczną ”Choroby dziedziczne i metaboliczne – standardy w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą”. Konferencja odbyła się w dniu 14 listopada 2014 r. w Sali konferencyjnej Hotelu ”accademia” w Przemyślu. Honorowy patronat nad konferencją objął prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

Na początek zaproszonych gości powitał Prezes Fundacji Artur Cieliński, następnie uroczystego otwarcia konferencji w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla P. Roberta Chomy, dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla P. Grzegorz Hayder a po nim głos zabrał Poseł na Sejm RP P. Marek Rząsa. Prezes Fundacji „jerzyk” odczytał również list gratulacyjny od Posła na Sejm RP P. Piotra Tomańskiego, który ze względów zdrowotnych nie mógł osobiście w Konferencji.

Następnie rozpoczęła się część merytoryczna Konferencji:

”Mukopolisacharydozy - choroby rzadkie” – prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Pac – Kożuchowska – Kierownik Kliniki Pediatrii USD w Lublinie – konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii;

”Mukowiscydoza rozpoznanie, leczenie i rehabilitacja w realiach polskiej służby zdrowia” - dr n. med. Marta Rachel – Podkarpacki Ośrodek Pulmonologii i Alergologii prof. Andrzeja M. Fala – konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii;

Dziecko z hemofilią – aktualne zasady postępowania” – dr Irena Woźnica - Karczmarz – Kierownik Działu Krwiodawstwa USD w Lublinie, Sekretarz Zespołu Koordynującego Program Profilaktyki Krwawień u Dzieci z Hemofilią A i B;

”Różne oblicza lęku” – dr hab. n. med. Małgorzata Janas – Kozik – Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego SUM Katowice, Ordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Centrum Pediatrii w Sosnowcu – konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

”Cukrzyca - narastający problem wśród dzieci” – doc. dr hab. n. med. Grażyna Deja – Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej SUM Katowice;

”Dziecko urodzone zbyt małe do wieku ciążowego – problemy metaboliczne i endokrynologiczne” – dr n. med. Maria Kalina- Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej SUM Katowice.

Do sali konferencyjnej Hotelu „accademia” w Przemyślu przybyło ok. 50 osób, które na pewno nie wyszły zawiedzione, gdyż prezentowane przez prelegentów wkłady stały na wysokim poziomie (opinia słuchaczy) i pozwalały zdobyć nową lub poszerzyć obecną wiedzę na temat tych schorzeń. Szkoda tylko, że mniejsze niż zakładała Fundacja zainteresowanie Konferencją okazali miejscowi lekarze (Fundacja wysłała ok. 400 imiennych zaproszeń, informowała o wydarzeniu w prasie i za pośrednictwem plakatów). Jednocześnie Fundacja „jerzyk” dziękuje wszystkim lekarzom (a byli wśród nich nawet z Rzeszowa czy Przeworska), psychologom, pedagogom, psychoterapeutom, studentom i rodzicom za udział w Konferencji.

Mimo niedużego udziału w Konferencji lekarzy z naszego miasta, Fundacja „jerzyk” uważa, że organizowanie tego rodzaju konferencji ma jak największy sens oraz jest jak najbardziej wskazane i zasadne. Bardzo wysoki poziom prezentowanych przez prelegentów wystąpień, którzy do Przemyśla przyjechali i swoje wykłady wygłosili nieodpłatnie sprawia, że Fundacja ”jerzyk” widzi sens swoich działań i cieszy się, że listopadowe konferencje stały się cykliczną imprezą i nadal stoi na stanowisku, że jeżeli dzięki tym konferencjom przyczynia się do wyzdrowienia lub uratowania zdrowia chociażby tylko jednemu dziecku, to jej działania mają głęboki sens gdyż zdrowie i życie nie mają ceny.

Fundacja „jerzyk” bardzo chciałaby podziękować wszystkim wykładowcom, którzy całkowicie społecznie wystąpili na naszej Konferencji. Dziękujemy.

Zainteresowanie Konferencją wykazały również i media: Tygodnik Gazeta Przemyska, Puls Medycyny, Przemyska Telewizja Kablowa TOYA, Przemyśl 24 news.

Serdeczne podziękowania należą się również instytucjom dzięki, którym możliwe było zorganizowanie konferencji: Kancelarii Notarialnej Jerzy Obler i Bogusław Gajda s.c., Hotelowi „accademia” w Przemyślu, Galiszkiewicz & Kurpiel – Nieruchomości, Firmie Motoryzacyjna B. Pudlik & J. Ostrowski s.j. i Firmie Auto-Moto-Fan. Dziękujemy.

Na koniec wypowiedź na temat konferencji jednego z wykładowców dr n. med. Marty Rachel z Podkarpackiego Ośrodka Pulmonologii i Alergologii prof. Andrzeja M. Fala – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie alergologii:

Jest mi niezmiernie milo podziękować za zaproszenie. Naprawdę uważam to za swój obowiązek by dzielić sie swoja wiedza właśnie dla młodzieży której była liczna grupa. W moim odczuciu konferencja była perfekcyjnie przygotowana, a tematy bardzo ciekawe. Z ogromnym żalem stwierdzam, że zbyt mała była liczba lekarzy! rehabilitantów i ratowników którzy stanowią "TRZON" pracy nad przewlekle chorym dzieckiem . Jak powiedziałam na wykładzie myślę, że w przyszłym roku Konferencja powinna być OGOLNOPOLSKA czyli grono uczestników powinno być oparte na szerszej skali lekarzy zainteresowanych problemem. Podsuwam też pomysł ażeby być może rozdzielić tematy dla rodziców i opiekunów chorych dzieci od pracowników ochrony służby zdrowia, bo język mówcy może nie zawsze zadowolić. Ja starałam mówić sie jak nie lekarz, jak nauczyciel, ale naprawdę nie wiem czy to spełniło oczekiwania wszystkich.

JESZCZE RAZ BARDZO GRATULUJE siły w organizacji i dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie.


20.11.2014 r.

Finał akcji „ROZKRĘCAMY REHABILITACJĘ – III EDYCJA”
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” z Przemyśla wspólnie z Posłem na Sejm RP Panem Piotrem Tomańskim już po raz trzeci zorganizowała akcję pod hasłem ”Rozkręcamy rehabilitację – III Edycja” polegającą na zbiórce plastikowych nakrętek w szkołach i przedszkolach powiatu przemyskiego. Zebrane nakrętki są oddawane do firmy zajmującej się ich przetwarzaniem, a pieniądze uzyskane z ich sprzedaży przeznaczane są na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Psychologicznego prowadzonego przez Fundację gdzie chore i niepełnosprawne dzieci objęte są bezpłatną rehabilitacją i opieką psychologiczno, pedagogiczną.
Uroczyste podsumowanie akcji miało miejsce w dniu 19.05.2014 r., w Sali Przemyskiej - Hotelu ”accademia” w Przemyślu gdzie tłumnie stawili się dyrektorzy, koordynatorzy akcji oraz uczniowie i przedszkolacy z ponad 40 placówek oświatowych powiatu przemyskiego, którzy odebrali okolicznościowe dyplomy, upominki i cenne nagrody.
W uroczystość rozdania nagród udział wzięli Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, wójt Gminy Żurawica Janusz Szabaga, były Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciech Błachowicz i jako gospodarz spotkania Prezes Fundacji Artur Cieliński. O uprzyjemnienie tego wydarzenia swoimi występami zadbała młodzież z Zespołu Szkół w Drohojowie.

Pierwsze miejsce w akcji zdobyła Szkoła Podstawowa w Walawie, drugie Szkoła Podstawowa nr 6 w Przemyślu, a trzecie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 w Przemyślu. Indywidualnie najwięcej nakrętek zebrała Maja Buś (200 kg) z Przedszkola nr 11 w Przemyślu.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu w akcję udało nam się zebrać ok. 9,5 tony nakrętek za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży i stała się już stałym elementem roku szkolnego ale i nie tylko, gdyż z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że w niektórych placówkach nie zostaje ona nawet przerwana na okres wakacji, a dzieci i młodzież dopytują się o jej dalszy ciąg. Według zapewnień Prezesa Fundacji Artura Cielińskiego i Posła na Sejm RP Piotra Tomańskiego wiemy, że od września 2014 roku rozpocznie się IV Edycja akcji.22.05.2014 r.

VIII Forum Liderów Organizacji Pacjentów oraz Uroczysta Gala wręczenia Nagród św. Kamila
„...kiedy z czułością podchodzimy do osób potrzebujących leczenia, to niesiemy nadzieję i uśmiech Boga...” – tegoroczne przesłanie z orędzia Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Chorego.

Z okazji przypadającego w dniu 11 lutego Światowego Dnia Chorego, z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej we współpracy z Fundacją Ius Medicinae odbyło się po raz kolejny w Warszawie cykliczne Forum Liderów Organizacji Pacjentów, w którym uczestniczyło ok. 180 przedstawicieli środowiska pacjentów. Gospodarzem tegorocznego wydarzenia po raz pierwszy stała się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Nawet osobom nastawionym sceptycznie trudno przecenić rangę miejsca. W VIII Forum Liderów Organizacji Pacjentów uczestniczyli Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicza, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski, Podsekretarz Stanu w MZ Igor Radziewicz-Winnicki oraz współgospodarz spotkania ks. Arkadiusz Nowak, a także wspomniani przedstawiciele środowiska pacjentów.
Wśród zaproszonych organizacji znalazła się też organizacja z naszego miasta Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” z Przemyśla.
"Przedstawiciele pacjentów muszą mieć większy wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących ochrony zdrowia" – powiedział Premier podczas tegorocznego VIII Forum Liderów Organizacji Pacjentów. Rząd – w opinii szefa - winien uczynić wszystko, aby los chorego nie był bardziej dokuczliwy, niż to wynika z samej choroby. "Każdy z nas bywa pacjentem, ale nikt nie chce nim być. Nikt z nas nie jest w stanie uniknąć tego i każdy takiego doświadczenia dotyka. Być pacjentem oznacza być także ofiarą systemu, czasem służby zdrowia. Naszym zadaniem jest to, aby te momenty, gdy jesteśmy pacjentami, nie były bardziej dokuczliwe niż jest to konieczne" - dodał premier. "Ostatnio jest głośno o wyzwaniu, jakim jest skrócenie kolejek do lekarzy. To bardzo często gra o życie i pacjenci wiedzą jak może wyglądać gra o czas, a często pacjenci tego czasu nie mają" - podkreślił premier. "To, co my dzisiaj usłyszymy, będziemy traktowali bardzo serio" - zapewnił.
Liderzy organizacji pacjentów domagali się właściwie jednego – obecności i prawa głosu w instytucjach podejmujących najważniejsze dla nich decyzje. „Są tam wszyscy prócz pacjentów. Tymczasem są to gremia, w których nie może ich zabraknąć” – mówił współgospodarz spotkania ks. Arkadiusz Nowak. Jego głos wybrzmiał wyjątkowo mocno.
„W sposób krzywdzący postrzega się nas, jako lobujących na rzecz koncernów farmaceutycznych. Ale trudno się dziwić pacjentom, że zadają pytania dotyczące leków. Tu chodzi o ich życie”. "Spotkaliśmy się nie po to, aby się skarżyć, ale rozmawiać o tym, co możemy poprawić" - dodał.
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podkreślał, że pacjenci i lekarze są coraz bardziej świadomi postępu medycznego. "Jest oczywiste że poszczególne grupy chorych oczekują nowości. Prowadząc politykę refundacyjną musimy równoważyć potrzeby pacjentów. Ustawa wzbudzała emocje społeczne, gdy wchodziła w życie, ale była bardzo potrzebna" - powiedział. "Zależało nam na tym, aby na liście refundacyjnej pojawiały się kolejne nowe leki. 13 nowelizacji list i 900 nowych leków na listach. 14 innowacyjnych leków dla pacjentów chorujących na choroby nowotworowe. Musimy każdą decyzję ważyć, bo ilość środków finansowych jest zawsze za mała. W ramach puli środków decyzje musimy podejmować w sposób przejrzysty" - dodał minister zdrowia.
Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” - Artur Cieliński podkreśla, że jako Fundacja jesteśmy zaszczyceni faktem zaproszenia nas na w/w Forum. Działamy dopiero czwarty rok a jednak zostaliśmy zauważeni nawet w dalekiej Warszawie co skutkowało otrzymaniem przez nas stosownego zaproszenia, a z tego co wiemy, nie wszyscy chętni do uczestniczenia w Forum mogli w nim wziąć udział, ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Forum było bardzo ciekawym miejscem do poszerzenia a także zdobycia wiedzy w omawianym zakresie a także wymiany doświadczeń z wieloma dłużej i prężniej działającymi organizacjami co pozwoli nam ją wykorzystać w naszej działalności. Pierwszy dzień Forum przebiegający w Kancelarii Premiera dał możliwość porozmawiania z wieloma wybitnymi osobami zarówno ze struktur władzy jak i wielu prężnie działających organizacji co było dla mnie dużym przeżyciem – stwierdza Artur Cieliński. Drugi zaś dzień przebiegał w sposób bardziej roboczy gdyż odbyły się w nieliczne wykłady i sesje warsztatowe.


* * *

Z kolei wieczorem w dniu 10.02.2014 r. w Muzeum im. Jana Pawła II - Galeria Porczyńskich w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala wręczenia Nagród św. Kamila.
Nagroda św. Kamila została ustanowiona w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym i Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Główną ideą wyróżnienia jest promowanie osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami, były głosem wołającym o pomoc dla tych, którzy sami nie są w stanie domagać się przestrzegania ich podstawowych praw. Nagroda św. Kamila jest przyznawana z okazji Światowego Dnia Chorego za szczególne osiągnięcia w opiece nad osobami chorymi. Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:

• Pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych i cierpiących
• Instytucje, stowarzyszenia i organizacje będące wzorcem opieki nad chorymi i ich rodzinami
• Dziennikarze i twórcy życia publicznego.

W Gali uczestniczyli: metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, Wicepremier RP Elżbieta Bieńkowska, nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, biskup diecezji warszawsko-praskiej abp Henryk Hoser, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, ks. Arkadiusz Nowak - Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Posługującym Chorym, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski, Podsekretarz Stanu w MZ Igor Radziewicz-Winnicki.
Galę swoimi występami uświetnili uczestnicy finału programu telewizyjnego Voice of Poland: Matusz Ziółko.

”To wyjątkowy dzień umożliwiający okazanie wdzięczności wszystkim, których wrażliwość serca nie pozwala pozostać obojętnym na los chorych i którzy wyróżniają się szlachetnością w codziennym działaniu dla ich dobra” – powiedział ks. Arkadiusz Nowak.


12.02.2014 r.

Podsumowanie działalności Fundacji w roku 2013 i rozdanie ”Rubinowych jerzyków – 2013”
W dniu 15.11.2013 r. Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” w Przemyślu podsumowała trzeci rok swojej działalności oraz wręczyła swoje doroczne wyróżnienia i nagrody ”Rubinowego jerzyka” za rok 2013, zarówno osobom jak i firmom, w dowód wdzięczności i uznania za okazaną przez nie dobroć serca i bezinteresowną pomoc Fundacji. Uroczystość, która odbyła się w Hotelu ”Accademia” w Przemyślu, rozpoczęła się od przedstawienia przez prezes Fundacji jej dokonań w 2013 roku (największe to otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno – Psychologicznego) a następnie wręczenia wyróżnień i nagród a zarazem podziękowań wszystkim którzy wsparli działania Fundacji w 2013 r.

FIRMY:

Wyróżnienia:

1. Teatr dla Dzieci "Bazyl Art"
2. Samorząd Szkolny I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu
3. Agencja Reklamowo - Wydawnicza "LINEART"
4. Nieruchomości Galiszkiewicz i Kurpiel

OSOBA:

Wyróżnienia:

1. Piotr Tomański - Poseł na Sejm RP
2. ppłk. Edmund Matrejek
3. Dariusz Strycharski

LAUREATAMI GŁÓWNYCH NAGRÓD ”RUBINOWY JERZYK 2013” ZOSTALI:

w kategorii osoba:
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk

w kategorii firma
Kazar Footwear Sp. z o.o.

 

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk - Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, podkreślił, że ”...jestem miło zaskoczony otrzymaną nagrodą, która sprawiła mi wielka przyjemność. Uważam, że nie zrobiłem jeszcze nic wielkiego dla Fundacji ale teraz ta nagroda zobliguje mnie do intensywniejszego wsparcia Fundacji w jej działaniach. Kontakt z Fundacją mam od trzech lat gdy po raz pierwszy zostałem zaproszony na Konferencję organizowaną przez nią. Uważam, że Fundacja wykonuje kawał dobrej i potrzebnej pracy, która zasługuje na uznanie i szacunek...”.

Przedstawiciel firmy Kazar Footwear Sp. z o.o. Pan Mariusz Siedlewicz, który w imieniu jej właściciela Pana Artura Kazienki odbierał nagrodę podkreślił, że ”...jestem bardzo dumny, że już po raz drugi firma Kazar została nagrodzona przez Fundację ”jerzyk”. Równocześnie chciałbym zaznaczyć, że od samego początku powstania Fundacji ”jerzyk” wspieramy jej poczynania, gdyż uważamy, że tego typu działania są jak najbardziej wskazane i potrzebne. Jednocześnie pomoc i wsparcie potrzebującym, szczególnie gdy to są dzieci, wpisane jest w politykę odpowiedzialności społecznej jaką nasza firma realizuje poza działalnością komercyjną, wyznając zasadę, że sukces cieszy tym bardziej jeżeli można się nim dzielić...”
18.11.2013 r.

Konferencja medyczna ”Współczesne problemy zdrowotne wieku dziecięcego”.
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" od lat pokazuje, że walka o zdrowie dzieci musi być przemyślana i systematyczna, w czym, jak podkreśla prezes fundacji Artur Cieliński, istotną rolę odgrywa profilaktyka. Dlatego już po raz trzeci fundacja zorganizowała konferencję informacyjno-szkoleniową na którą zaproszeni zostali najlepsi specjaliści w dziedzinie chorób dzieci w kraju. W dniu 15.11.2013 r. w przemyskim Hotelu Accademia, Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” z Przemyśla nasza Fundacja zorganizowała Konferencję medyczną, której tematem były ”Współczesne problemy zdrowotne wieku dziecięcego”. Honorowy patronat nad Konferencją objął Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma.
Współczesna praktyka pediatryczna wymaga systematycznej współpracy z konsultantami z innych dziedzin medycyny oraz śledzenia nowości w diagnostyce i leczeniu chorób wieku dziecięcego. Jednocześnie, to nadal pediatra lub lekarz rodzinny jest kluczową postacią w opiece nad dzieckiem, koordynując diagnostykę i leczenie swoich pacjentów.
Przedstawione podczas naszej Konferencji tematy, są niebywale ważne w codziennej praktyce każdego pediatry i lekarza rodzinnego a znani eksperci podzielili się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami oraz przedstawili najnowsze zalecenia i wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia w wybranych schorzeniach.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów a także uprzejmości zaproszonych wykładowców udało się do Przemyśla sprowadzić znaczących specjalistów z zakresu różnych dziedzin związanych z pediatrią. Na początek zaproszonych gości powitał Prezes Fundacji Artur Cieliński, następnie uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prezydent Miasta Przemyśla P. Robert Choma.
Z obecności na konferencji wielu lekarzy skorzystał poseł na Sejm RP Marek Rząsa, zwracając się do nich z apelem, by nie wystawiali zwolnień lekarskich z zajęć wychowania fizycznego w przypadkach nieuzasadnionych medycznie. Zadeklarował też, że jeżeli we wnioskach z konferencji pojawią się informacje o problemach prawnych utrudniających leczenie dzieci, to on podejmie inicjatywę zmierzającą do zmiany wskazanych przez uczestniczących w konferencji specjalistów przepisów. Tak, by na drodze do powrotu do zdrowia najmłodszych członków naszego społeczeństwa, nie występowały problemy pozamedyczne. Poseł na Sejm RP Piotra Tomańskiego, który z przyczyn rodzinnych nie mógł osobiście wziąć udziału w Konferencji przesłał na ręce prezesa naszej Fundacji list gratulacyjny.

Następnie rozpoczęła się część merytoryczna Konferencji:

Wykład: "Leczenie wrodzonych wad serca o typie pojedynczej komory" – doc. dr hab. n. med. Tomasz Mroczek – Z-ca Kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej, Katedry Chirurgii Pediatrycznej Polsko - Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

Wykład: ”Najczęstsze problemy chirurgiczne w codziennej praktyce ogólnopediatrycznej” – dr Czesław Cielecki – Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie;

Wykład: "Powiększone węzły chłonne u dziecka" - prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk – Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej;

Wykład: ”Wczesne rozpoznanie niedosłuchu u dzieci” - prof. dr hab. n. med. Grażyna Niedzielska – Kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii, Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, Konsultant krajowy w dziedzinie laryngologii dziecięcej;

Wykład: "Prawidłowe żywienie dzieci – profilaktyka chorób cywilizacyjnych" - prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska – Kierownik Kliniki Pediatrii, Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Poziom prezentowanych wykładów, szeroki zakres przedstawionych tematów i sposób ich prezentacji, oparty na wieloletnim doświadczeniu wykładowców, pozwolił zgromadzonym na konferencji zainteresowanym osobom, na zdobycie nowej lub poszerzenie obecnej wiedzy w codziennej praktyce każdego pediatry i lekarza rodzinnego w różnych przypadkach chorobowych.
Do sali konferencyjnej Hotelu Accademia w Przemyślu przybyło ok. 50 osób, nie tylko z Przemyśla ale także z innych okolicznych miejscowości. Podczas przerwy kawowej, uczestnicy Konferencji wymieniali się swoimi spostrzeżenia i uwagami zarówno miedzy sobą jak i z zaproszonymi gośćmi. Uważamy, że mimo mniejszego zainteresowania lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych niż zakładaliśmy, organizowanie tego typu konferencji na naszym terenie ma jak największy sens oraz jest jak najbardziej wskazane i zasadne. Bardzo wysoki poziom prezentowanych przez prelegentów wystąpień, którzy do Przemyśla przyjechali i swoje wykłady wygłosili nieodpłatnie, jak i dyskusje podczas trwania konferencji sprawiają, że Fundacja ”jerzyk” widzi sens swoich działań i cały czas dąży do tego żeby listopadowe konferencje stały się cykliczną imprezą. Uważamy, że jeżeli dzięki naszym konferencjom przyczynimy się do wyzdrowienia lub uratowania zdrowia chociażby tylko jednemu dziecku to nasze działania mają głęboki sens gdyż zdrowie i życie nie mają ceny. W takiej postawie utwierdza nas chociażby konsultacja medyczna jaką na miejscu przeprowadził doc. dr hab. n. med. Tomasz Mroczek z ciężarną kobietą u której jej nienarodzonego jeszcze dziecka wykryto wadą serca.

Bardzo chcielibyśmy podziękować wszystkim wykładowcom, którzy całkowicie społecznie przyjechali i wystąpili na naszej Konferencji, często wybierając naszą Konferencję zamiast udział w innych płatnych wykładach czy Konferencjach. Dziękujemy.

Zainteresowanie Konferencją wykazały nią również i media: Tygodnik Gazeta Przemyska, Tygodnik Życie Podkarpackie czy Przemyska Telewizja Kablowa TOYA.

Serdeczne podziękowania należą się również instytucjom dzięki, którym możliwe było zorganizowanie nasze konferencji: Alior Bank Oddział w Przemyślu i Pani Dyrektor Jolancie Gajewskiej, Kancelarii Notarialnej Jerzy Obler i Bogusław Gajda s.c., Hotel „accademia” w Przemyślu, Galiszkiewicz & Kurpiel – Nieruchomości, Firma Motoryzacyjna B. Pudlik & J. Ostrowski s.j. i Firmie Auto-Fan.
15.11.2013 r.

Otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno-Psychologicznego dla Dzieci i Młodzieży
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” w pomieszczeniach nieodpłatnie dzierżawionych od Szpitala Miejskiego w Przemyślu w dniu 15.10.2013 r. otworzyła Ośrodek Rehabilitacyjno – Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży. Ośrodek powstał dzięki staraniom i zaangażowaniu członków Fundacji oraz akcji jaką Fundacja ”jerzyk” od dwóch lat prowadzi wspólnie z Posłem na Sejm RP Piotrem Tomańskim „Rozkręcamy rehabilitację” a polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek i korków. Akcja ta jest przeprowadzana w szkołach i przedszkolach powiatu przemyskiego i cieszy się dużą popularnością. Właśnie środki pochodzące z tej akcji pomogły w wyremontowaniu i wyposażeniu Ośrodka Fundacji. Pomocy w remoncie udzielił Dyrektor zakładu Karnego w Medyce ppłk Edmund Matejek (nieodpłatna praca skazanych) i Ryszard Musz właściciel składu budowlanego ”Erem – Mrówka” w Przemyślu (udzielając dużego rabatu na potrzebne materiały).

W otwarciu Ośrodka oraz poświeceniu karetki uczestniczyli:
Poseł na Sejm RP - Piotr Tomański;
Prezydent Miasta Przemyśla - Robert Choma;
Z-ca Prezydenta Miasta Przemyśla - Wojciech Błachowicz;
Z-ca Dyrektora Caritas Diecezji Przemyskiej - ks. Marek Dec;
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Bartmiński;
Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej - Ewa Sawicka;
Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i Zdrowia - Józef Leja;
Dyrektor Szpitala Miejskiego w Przemyślu i Radny Sejmiku Wojewódzkiego - Maciej Lewicki;
Przedstawiciel Dyrektora ZK Medyka - kpt. Piotr Bednarz;
Szef Grupy Ratownictwa Medycznego w Przemyślu - Piotr Laskowski;
Kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży Fundacji ”jerzyk” - Agnieszka Schabowska,
Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” - Artur Cieliński.

Powstały Ośrodek Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „Jerzyk” w Przemyślu prowadzić będzie z własnych pieniędzy. Na początek rehabilitacją i pomocą psychologiczną objętych zostanie sześcioro dzieci. – Liczymy, że z biegiem czasu uda się nam pozyskać więcej środków na prowadzenie placówki, co pozwoli zwiększyć grono dzieci objętych opieką. Potrzeby są ogromne – powiedział prezes fundacji Artur Cieliński. W niedalekiej przyszłości fundacja chciałaby do współpracy zaprosić logopedę, pedagoga, neurologa dziecięcego czy pediatrę.
Podczas uroczystości poświęcono też karetkę, którą Grupa Ratownictwa Medycznego Przemyślu (100% wolontariusze) działająca przy CRM Sp. z o.o. w Jarosławiu otrzymała od OSP Lazarus we Wrocławiu a następnie dzięki pomocy Piotra Tomańskiego Posła na Sejm RP, Wojciecha Błachowicza Z-cy Prezydenta Miasta Przemyśla, Ewy Sawickiej i Tomasza Schabowskiego Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu, Elżbiety Duplagi Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Przemyślu oraz Jerzego Tarkowskiego Prezesa CRM Sp. z o.o. w Jarosławiu wyremontowała i wyposażyła. Karetka ta ma służyć społeczeństwu Miasta i Powiatu przemyskiego w celach zabezpieczenia imprez masowych, prowadzeniu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, itp.
Jednocześnie Szef Grupy Ratownictwa Medycznego w Przemyślu Piotr Laskowski zobowiązał się, w razie potrzeby udostępniać karetkę także na potrzeby małych pacjentów naszej Fundacji.20.10.2013 r.

Dzieci i młodzież z OREW-u z wizytą u Kudłatka
W dniu 07.12.2012 r. prezent mikołajowy od Fundacji ”jerzyk” otrzymały z kolei dzieci i młodzież z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Przemyślu, które fundacja zaprosiła do Centrum Kultury i Nauki ”ZAMEK” w Przemyślu na sztukę ”Jak Kudłatek Święta Zmieniał”. Dwudziestu pięciu wychowanków OREWU wraz z opiekunami miało możliwość nie tylko miło i przyjemnie spędzić czas, ale też po spektaklu obdarowane zostało upominkami mikołajkowymi. Wyprawa do teatru była dla dzieci wielkim wydarzeniem i dostarczyła im wielu pozytywnych emocji i przeżyć.
Dlatego też mamy zamiar kontynuować tego typu działalność w przyszłości.
07.12.2012 r.

Nagroda - Rubinowy ”jerzyk” 2012 r.
W dniu 23.11.2012 r., tyle tylko, że w godzinach wieczornych, również w Hotelu ”Gromada” w Przemyślu, Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” podsumowała dwa lata swojej działalności i już po raz drugi, w dowód wdzięczności i uznania za okazaną dobroć serca i bezinteresowną pomoc Fundacji, wręczyła coroczne wyróżnienia i nagrody ”Rubinowego jerzyka” za rok 2012, zarówno osobom jak i firmom. Wieczór zaczął się od prezentacji multimedialnej osiągnięć Fundacji w dwóch latach działalności, jakiej dokonał Prezes Fundacji Artur Cieliński. Następnie rozpoczęła się część oficjalna podczas, której nastąpiło wręczenie wyróżnień i nagród głównych laureatom połączone z podziękowaniami za pomoc jaką do tej pory okazali Fundacji. Wręczenie nagród swoimi występami muzycznymi umilili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu.

Wyróżnienia otrzymali:

w kategorii osoba:
• Grzegorz Hayder – zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla
• Agnieszka Osieczko – Walat – rehabilitantka i fizjoterapeutka, wolontariuszka Fundacji
• Mateusz Nodżak – student, wolontariusz Fundacji

w kategorii firma:
• Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział w Sanoku
• Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu
• Kazar Footwear w Przemyślu

Laureatami głównych nagród ”Rubinowy jerzyk 2012” zostali:

w kategorii osoba – Katarzyna Kierzkowska, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich - DALKIA Warszawa S.A.
w kategorii firma – ”Zafran Group” Biuro Doradztwa Personalnego w Poznaniu

Agnieszka Osieczko Grzegorz Hayder
Kazar Footwear w Przemyślu MZK Sp. z o.o. w Przemyślu
PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział w Sanoku
”Rubinowy jerzyk 2012”
Katarzyna Kierzkowska
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
- DALKIA Warszawa S.A.
”Zafran Group”
Biuro Doradztwa Personalnego
w Poznaniu
07.11.2012 r.

Konferencja medyczna Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk”
W dniu 23.11.2012 r. w przemyskim Hotelu Gromada Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” z Przemyśla już po raz drugi zorganizowała Konferencję medyczną, której tematem tym razem było „Postępowanie rehabilitacyjne w chorobach dzieci i młodzieży – właściwy wybór metod terapeutycznych – wybrane aspekty praktyczne”. Honorowy patronat nad Konferencją objął Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów a także uprzejmości zaproszonych wykładowców udało się do Przemyśla sprowadzić znaczących specjalistów z zakresu rehabilitacji, praktycznie z całej Polski. Na początek zaproszonych gości powitał Prezes Fundacji Artur Cieliński, następnie uroczystego otwarcia konferencji w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla P. Roberta Chomy, dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla P. Grzegorz Hayder. Po uroczystym otwarciu Konferencji wystąpili przedstawiciele Posłów na Sejm RP P. Marka Rząsy i P. Piotra Tomańskiego (nie mogli osobiście wziąć udziału gdyż w tym dniu trwały obrady Sejmu), którzy odczytali uroczyste listy od obu Posłów.

Następnie rozpoczęła się część merytoryczna Konferencji:
  • Wykład: "Organizacja opieki rehabilitacyjnej u dzieci z wczesnymi uszkodzeniami mózgu" – dr Maria Król – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok po Kroku" w Zamościu;
  • Wykład: ”Fizjoterapia onkologiczna w pediatrii” - mgr Jarosław Napiórkowski - Kierownik Działu Rehabilitacji Ambulatoryjnej Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie;
  • Wykład: ”Zaopatrzenie ortopedyczne i kizezjotaping w onkologii pediatrycznej” - fizjoterapeuta Dariusz Potrzyszcz - Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie;
  • Wykład: ”Wielokierunkowe działanie neurorehabilitacji w procesie usprawniania pacjenta po urazie czaszkowo – mózgowym” - dr n. o kult. fiz. Roman Olejniczak;
  • Wykład: "Doświadczenia własne w usprawnieniu wieloprofilowym dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi" - mgr fizjoterapii Joanna Surowińska - Prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Volty w Warszawie, Centrum Fizjoterapii i Wspomagania Rozwoju ”MANUS medica” w Warszawie;
  • Wykład: "Rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym - stały postęp" - prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek – Instytut Wydział Medyczny Uniwersytet Rzeszowski;

Poziom prezentowanych wykładów, szeroki zakres przedstawionych tematów i sposób ich prezentacji, oparty na wieloletnim doświadczeniu wykładowców, pozwolił bardzo licznie zgromadzonym na konferencji lekarzom, rehabilitantom, fizjoterapeutom oraz innym zainteresowanym osobom, na zdobycie nowej lub poszerzenie obecnej wiedzy w zakresie sposobów, metod jak i form rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych przypadkach chorobowych.
Zainteresowanie konferencją przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Do sali konferencyjnej Hotelu Gromada w Przemyślu przybyło ok. 150 osób, nie tylko z Przemyśla ale także z innych miejscowości praktycznie całego starego województwa przemyskiego. Podczas przerwy kawowej, uczestnicy Konferencji wymieniali się swoimi spostrzeżenia i uwagami zarówno miedzy sobą jak i z zaproszonymi gośćmi. Nie mniej burzliwe dyskusje trwały praktycznie po każdym zakończonym wykładzie.
Po raz kolejny okazało się, że organizowanie tego typu konferencji na naszym terenie ma jak największy sens oraz jest jak najbardziej wskazane i zasadne. Bardzo duże zainteresowanie uczestników jak i poziom dyskusji podczas jej trwania sprawiają, że Fundacja ”jerzyk” widzi sens swoich działań i chce aby listopadowe konferencje stały się cykliczną imprezą. Szczególnie, że część osób uczestniczących w Konferencji jeszcze podczas jej trwania wyrażała chęć wzięcia udziału w ewentualnej, kolejnej Konferencji organizowanej przez Fundację.
O skali zainteresowania Konferencją świadczy także zaciekawienie nią mediów takich jak: Gazeta Codzienna Nowiny, Tygodnik Gazeta Przemyska, Radio ESKA czy Przemyska Telewizja Kablowa TOYA.

Jednocześnie Fundacja ”jerzyk” jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuje wszystkim wykładowcom, którzy uczestniczyli w naszej Konferencji nie pobierając za to żadnych apanaży a część jedynie zwrot kosztów podróży.

Serdeczne podziękowania należą się również instytucjom dzięki, którym możliwe było zorganizowanie nasze konferencji:
PGNiG Oddział w Sanoku, Kancelarii Notarialnej Jerzy Obler i Bogusław Gajda s.c., Hotel „Gromada” w Przemyślu, Galiszkiewicz & Kurpiel – Nieruchomości, LIDER Pośrednictwo Finansowo Ubezpieczeniowe, Firma Motoryzacyjna B. Pudlik & J. Ostrowski s.j.
23.11.2012 r.

Rozkręcamy rehabilitację – II Edycja
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” z Przemyśla wspólnie z Posłem na Sejm RP Panem Piotrem Tomańskim organizuje akcję pod hasłem ”Rozkręcamy rehabilitację – II Edycja” polegającą na zbiórce plastikowych nakrętek. Zebrane środki ze sprzedaży nakrętek przeznaczone zostaną, w głównej mierze na rehabilitację dzieci, otwarcie własnego punktu rehabilitacji, a także na inne cele statutowe Fundacji. Do udziału w zbiórce chcemy zaprosić również i Waszą szkołę. Zbiórka potrwa od 1 października 2012 r. do 31 maja 2013 r.

Dla szkół, które zbiorą największą ilość nakrętek przewidziane są atrakcyjne nagrody:

1. miejsce – telewizor 32” + nagroda niespodzianka
2. miejsce – wieża RTV + nagroda niespodzianka
3. miejsce - odtwarzacz DVD

Również na ucznia, który dostarczy największą ilość nakrętek czeka nagroda niespodzianka.

Zbierając plastikowe nakrętki nie tylko chronimy środowisko ale jednocześnie możemy nieść pomoc chorym i potrzebującym dzieciom.
28.09.2012 r.

I Koncert Charytatywny Naszej Fundacji - „Rozkręcamy rehabilitację” - pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej
Dnia 13 maja br. w niedzielne, chłodne popołudnie w hali sportowej POSiR w Przemyślu zgromadzili się Ci, których serca są wielkie, gorące i otwarte na drugiego człowieka, szczególne tego, ciężko poszkodowanego prze los. Okazją do wspólnego spotkania był pierwszy Koncert Charytatywny Fundacji „Jerzyk” pod nazwą „Rozkręcamy rehabilitację” nad którym honorowy patronat objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. Gościnnie wystąpiła Monika Damaszko z Przemyśla, zespół Ratatam z Rzeszowa, doskonale znany i rozpoznawalny w Polsce zespół Volver oraz Dharni w zastępstwie za Bladego Krisa, który niestety nie mógł się pojawić na koncercie z powodów zdrowotnych. Zorganizowanie wszystkiego kosztowało Pana Artura Cielińskiego wiele wysiłku, na samym początku nie wszystko układało się tak jak by się tego chciało, jednak nikt z jego ekipy nie poddał się i walczył do końca. Wszyscy wolontariusze przez 3 tygodnie pomagali Fundatorowi przy sprzedaży cegiełek wstępu, w rozwieszaniu plakatów oraz na samym koncercie.
Zgromadzonych na Hali Sportowej widzów powitał obecny również na koncercie Poseł na Sejm RP Pan Marek Rząsa. Pogratulował on całemu zarządowi fundacji dotychczasowej działalności. Ze szczególnym słowem zwrócił się do zgromadzonych dziękując za udział w koncercie, świadczący o ich wielkiej wrażliwości i solidarności z dziećmi przewlekle chorymi. Przychodząc na koncert udowodnili, że sprawdza się powiedzenie mówiące, że dla człowieka chorego najlepszym lekarstwem jest drugi człowiek. Jako pierwsza wystąpiła Monika, miała niewątpliwie trudne zadanie otworzenia całej imprezy. Goście słysząc jej głos byli pod wielkim wrażeniem talentu tej młodziutkiej dziewczyny. Po 5 rytmicznych piosenkach i gromkich oklaskach przyszedł czas na beatboxera Dhariego, uczestnika polskiej edycji Must Be The Music i 5 beatboxera ostatnich Mistrzostw Świata. Nikt nie spodziewał się, że jedna osoba może zastąpić na scenie całą orkiestrę. Po każdym skończonym pokazie oklasków nie było końca, a nastoletnia część publiczności domagała się bisów. Był to bardzo udany występ. Następnie towarzystwa zgromadzonym na hali dotrzymywał zespół Ratatam z Rzeszowa, który zaskoczył wszystkich niebanalnymi tekstami swoich piosenek.
Oczekiwaną gwiazdą wieczoru był zespół Volver. Kiedy tylko jego członkowie pojawili się na scenie, pod nią zrobiło się bardzo tłoczno, a pierwsze akordy spowodowały, że zgromadzeni widzowie wraz obsługą i wolontariuszami tańczyli i bawili się do samego końca ich koncertu, który przeciągał się gdyż publiczność nie chciała pozwolić zespołowi za szybko zejść ze sceny. Volver rozdawał płyty z autogarafami oraz róże dla niektórych pań na widowni.
Wszyscy doskonale bawili się na zorganizowanym koncercie. Cały dochód ze sprzedaży cegiełek wstępu, oraz ze zbiórki w tracie imprezy został przekazany na rehabilitację podopiecznych Fundacji ”jerzyk”.

Magda

Monika Damaszko

1

2

Dharni

3

4

5

RATATAM

6

7

8

VOLVER

9

10

11

12

13

14

15

16
Foto 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16: Łukasz Delmanowicz
20.05.2012 r.

Akcja teatralna naszej Fundacji dla niepełnosprawnych dzieci
W dniu 13.03.2012 r. Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” po raz kolejny postanowiła sprawić przyjemność dzieciom dotkniętym chorobą. Akcja polegała na zaproszeniu i pokryciu kosztów biletów dla 39 wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Przemyślu do Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ”ZAMEK” w Przemyślu na przedstawienie teatralne bajki ”O krasnoludkach i Sierotce Marysi” wystawiane przez Grupę Teatralną GUMAA. Pobyt w teatrze, jak i samo przedstawienie były dla dzieci dużą atrakcją i na pewno wielkim przeżyciem. Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” w Przemyślu tak jak postanowiła zamierza organizować takie akcje cyklicznie. „Już sama wyprawa na spektakl była dla dzieci wielkim wydarzeniem i niezapomnianą przygodą zaś bajka wystawiona przez młodych artystów dostarczyła naszym wychowankom wielu pozytywnych emocji i przeżyć” powiedziała Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Przemyślu Beata Gumienny.
14.03.2012 r.

Spotkanie prezesa naszej Fundacji z Minister Sportu i Turystyki Panią Joanną Muchą
W dniu 12.02.2012 roku prezes naszej Fundacji spotkał się z Minister Sportu i Turystyki Panią Joanną Mucha. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Pani Minister była żywo zainteresowana działaniami i dotychczasowymi osiągnięciami Fundacji ”jerzyk”. Podczas rozmowy prezes naszej Fundacji przekazał Pani Minister pamiątkowy kalendarz z autografem Pani Martyny Wojciechowskiej i poprosił o w miarę możliwości wsparcie dalszych działań nasze Fundacji. Prośba spotkała się z wielką aprobatą i zrozumieniem Pani Minister. Liczymy, że w przyszłości Pani Minister wesprze nas w naszej działalności dla dobra chorych dzieci.
13.02.2012 r.

Rubinowy Jerzyk 2011
W dniu 04.11.2011 r. nasza Fundacja obchodziła swoje pierwsze urodziny. Tak, tak to już minął rok od kiedy postanowiliśmy pomagać chorym dzieciom. Mamy nadzieję, że nie był to rok zmarnowany i że udało nam się zrobić coś pożytecznego. Jednak wszystko co osiągnęliśmy było możliwe tylko dzięki ofiarności naszych dużych i małych sponsorów, firm, instytucji i osób fizycznych. Serdecznie dziękujemy.
Właśnie dla nich w dniu 04.11.2011 r. nasza Fundacja zorganizowała w Sali Bankietowej Hotelu Gromada małe przyjęcie, połączone z rozdaniem wyróżnień i nagród głównych Rubinowego Jerzyka 2011 w dwóch kategoriach: osoba i firma. O godzinie 19.00 zaproszeni goście w komplecie stawili się w specjalnie na tą uroczystość udekorowanej sali i z niecierpliwością czekali na to co nastąpi. Zapraszając naszych nagrodzonych gości staraliśmy się nie informować ich o tym, że to właśnie oni otrzymali wyróżnienie czy nagrodę, chcąc zrobić im miłą niespodziankę. W wielu przypadkach zaskoczenie nagrodzonych było ogromne, nawet do tego stopnia, że pojawiały się łzy szczęścia czy też łamał im się głos. My również byliśmy bardzo wzruszeni i było nam bardzo miło, że w trakcie mijającego roku mogliśmy liczyć na tak duże ich wsparcie.
Nasz wieczór swoją obecnością zaszczycił Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder i część wykładowców odbywającej się w tym dniu Konferencji medycznej.
Z kolei wręczenie nagród swoimi występami uprzyjemniły śpiewem dziewczęta z Zespół Klubu Wojskowego przy 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, a nastrojową oprawę muzyczną zapewnił DJ Kaczor.
Po części oficjalnej prowadzonej przez Przewodniczącego Rady Fundacji Tomasza Dziumaka i Prezesa Fundacji Artura Cielińskiego zaproszeni goście przy niewielkim poczęstunku mogli podzielić się swoimi wrażeniami i miło spędzić czas.

Wyróżnienia w kategorii osoba:
Wyróżnienia w kategorii firma:
1. Dariusz Terendij
1. Multibank Oddział w Przemyślu
2. Renata Nowakowska

2. PKO BP Oddział w Przemyślu
3. Krystyna Mazur
3. Lineart Agencja Reklamowo Wydawnicza


RUBINOWY JERZYK 2011

w kategorii osoba:
w kategorii firma:
MARTYNA WOJCIECHOWSKA
KAZAR FOOTWEAR
07.11.2011 r.

Konferencja medyczna
W dniu 04.11.2011 r. w przemyskim Hotelu Gromada odbyła się Konferencja medyczna organizowana przez naszą Fundację pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy. Tematem Konferencji były „Możliwości i metody wczesnego wykrywania i diagnozowania chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży oraz psychologiczny aspekt radzenia sobie z ewentualnie niekorzystną diagnozą”.
Dzięki naszemu zaangażowaniu a także uprzejmości naszych gości udało się zaprosić do Przemyśla wybitnych onkologów dziecięcych i psychologów z kilku wiodących ośrodków onkologicznych dla dzieci z terenu całej Polski. Konferencja podzielona była na dwa panele: medyczny i psychologiczny.
Na początku zaproszonych gości powitał Prezes naszej Fundacji Artur Cieliński, następnie głos zabrał gość honorowy Poseł na Sejm RP Marek Rząsa a uroczystego otwarcia konferencji dokonał w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla jego Zastępca Grzegorz Hayder.
Następnie przeszliśmy do części merytorycznej konferencji.

W części medycznej wystąpili:
Dr n. med. Agnieszka Dyla - Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu im. Piastów Śląskich – wykład na temat: ”Od objawu do rozpoznania w onkologii pediatrycznej”;
Dr n. med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska – Z-ca Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie – wykład na temat: ”Zasady diagnozy i leczenia nowotworów kości u dzieci i młodzieży”;
Dr hab. n. med. Andrzej Kurylak prof. UMK - Z-ca Kierownika Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medium im. L. Rydygiera w Bydgoszczy – wykład na temat: ”Jak poprawić wyniki leczenia w onkologii dziecięcej - znaczenie wczesnego rozpoznania";
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk – Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej – wykład na temat: "Alarmujące objawy onkologiczne nowotworów u dzieci".

W panelu części psychologicznej wystąpili:
Mgr Joanna Kmita - psycholog/pedagog Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie - członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego – wykład na temat: ”Odbiór diagnozy choroby nowotworowej ze względu na wiek pacjentów”;
Mgr Aleksandra Tobota – psycholog/pedagog Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie - członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego – wykład na temat: ”Choroba nowotworowa w życiu dzieci i młodzieży - sposoby radzenia sobie”;
Doc. dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz – psycholog Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie - członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Poziom prezentowanych wykładów, zakres przedstawionych tematów i sposób ich prezentacji oparty na wieloletnim doświadczeniu większości wykładowców, pozwolił licznie zgromadzonym na konferencji lekarzom i pielęgniarkom oraz innym zainteresowanym osobom na zdobycie nowej lub poszerzenie obecnej wiedzy w temacie onkologii dziecięcej a w szczególności w jak najszybszym diagnozowaniu chorób onkologicznych u dzieci i młodzieży. Zainteresowanie konferencją przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Do sali konferencyjnej Hotelu Gromada przybyły osoby nie tylko z Przemyśla ale także z Jarosławia, Lubaczowa, Sanoka, Jasła, Brzozowa, Radymna, Cieszanowa, Narola, Pruchnika i Roźwienicy.
Podczas przerwy kawowej między poszczególnymi panelami, uczestnicy Konferencji oprócz możliwości obejrzenia sprowadzonej przez nas z Warszawy dzięki uprzejmości Fundacji Herosi wystawy fotograficznej „Poza ciszą” ukazującej dzieci chore onkologicznie przebrane za wymarzone postacie, mogli też wymienić spostrzeżenia i uwagi zarówno miedzy sobą jak i z zaproszonymi gośćmi. Z opinii jakie do nas dotarły, z obu stron, można było wywnioskować, że organizowanie tego typu konferencji na naszym terenie ma jak największy sens i jest jak najbardziej wskazane. Część osób wprost pytała nas jako organizatorów kiedy zamierzamy zorganizować następną konferencję, wyrażając jednocześnie zdecydowaną chęć uczestnictwa w niej. Jest nam bardzo miło, że nasza pierwsza tego typu impreza cieszyła się takim wielkim zainteresowaniem i zdobyła tyle pozytywnych opinii. O skali tego zainteresowania świadczy chociażby zaciekawienie nią mediów takich jak: Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, Tygodnik Życie Podkarpackie czy Przemyska Telewizja Kablowa TOYA.

Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim wykładowcom, którzy uczestniczyli w naszej Konferencji nie pobierając za to żadnych apanaży a jedynie zwrot kosztów podróży. Czasami przejeżdżali oni 600 kilometrów w jedną stronę ażeby tylko wygłosić swój wykład i zaraz wracać do swoich obowiązków w szpitalu lub na uczelni. Inni potrafili opóźnić swój wyjazd na spotkanie specjalistów onkologii dziecięcej z całej Polski jakie miało miejsce tym dniu w Krakowie i być z nami. Wszystkim bez wyjątku jeszcze raz bardzo dziękujemy za przybycie i liczymy, że jeszcze kiedyś będziemy mogli ich gościć, gdyż mamy nadzieję, że organizacja tego typu konferencji w okresie listopadowym wejdzie na stałe do naszego harmonogramu imprez.

Serdeczne podziękowania należą się również instytucjom dzięki, którym możliwe było zorganizowanie nasze konferencji:


07.11.2011 r.

Nakręcamy rehabilitację
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” z Przemyśla wspólnie z Posłem na Sejm RP Panem Piotrem Tomańskim organizuje akcję pod hasłem ”nakręcamy rehabilitację” polegającą na zbiórce plastikowych nakrętek. Zebrane środki ze sprzedaży nakrętek przeznaczone zostaną, w głównej mierze na rehabilitację dzieci, a także na inne cele statutowe Fundacji. Do udziału w zbiórce chcemy zaprosić również i Waszą szkołę.

Nakręcamy rehabilitację

Zbiórka potrwa od września 2011 r. do czerwca 2012 r.
Dla szkół, które zbiorą największą ilość nakrętek przewidziane są atrakcyjne nagrody:

1. miejsce – wieża RTV + nagroda niespodzianka
2. miejsce – odtwarzacz DVD + nagroda niespodzianka
3. miejsce - odtwarzacz DVD

Uczniowie klas, które przyłączą się do zbiórki otrzymają długopisy ufundowane przez Pana Posła, a na ucznia, który dostarczy największą ilość nakrętek czeka nagroda niespodzianka. Zbierając plastikowe nakrętki chronimy środowisko a jednocześnie możemy nieść pomoc chorym i potrzebującym dzieciom.
20.09.2011 r.

Dzień Otwarty Fundacji "jerzyk" - poznajmy się pod patronatem małżonki prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej
W niedzielę 22.05.2011 r. Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" wspólnie z Centrum Kulturalnym w Przemyślu zorganizowała "Dzień Otwarty Fundacji "jerzyk" - poznajmy się". Imprezie patronowała Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska.

W sali widowiskowej CK zebrali się liczni mieszkańcy Przemyśla, którzy mogli zapoznać się z prezentacją multimedialną o Fundacji, jej celach i najbliższych planach.

Ważną częścią wieczoru była licytacja otrzymanych przez Fundację przedmiotów, z której dochód przyczyni się m.in. do zakupu spirometru dla przemyskiego szpitala.

- grafika od Prezydenta RP - 1600 zł
- spinki, przycisk do papieru i zdjęcie z autografem od Premiera - 850 zł (darczyńca przekazał Fundacji do ponownej licytacji przycisk i zdjęcie)
- koszulka, kapelusz i zdjęcie z autografem od kulomiota Tomasza Majewskiego - 250 zł (darczyńca przekazał Fundacji do ponownej licytacji koszulkę)
- książki "Kobieta na krańcu świata 1 i 2" od Martyny Wojciechowskiej - 300 złv - srebrny medal z Onko - olimpiady 2010 r. od Mateusza Cielińskiego - 600 zł
- zdjęcie Rzymu z nocy poprzedzającą beatyfikację JP II od Dariusza Delmanowicza - 250 zł
Oprócz tego można było zakupić cegiełki i złożyć datek na rzecz Fundacji.
Łącznie zebrano 4733,80 zł

Kolejnym punktem w programie "Dnia Otwartego..." była sztuka "Oscar i pani Róża", której scenariuszem i reżyserią zajęła się Pani Barbara Płocica. W spektaklu wystąpili - Jeremiasz Jankowiak, Katarzyna Kramarz, Paweł Wcisło, Alicja Kunert, Tadeusz Tłuścik. Sztuka wzruszyła wiele osób, zebrała zasłużone i gorące brawa.
Następnie odbył się występ Szkoły Tańca Unique Street Artist - w zespole, którym tańczy Mateusz Cieliński (syn założyciela Fundacji)
Gościem "Dnia Otwartego..." była Magda Welc - zwyciężczyni III edycji programu Mam Talent. Koncert wypadł wspaniale ku radości zgromadzonej publiczności. Po występie Magdalena rozdawała autografy i można było wykonać sobie z Nią pamiątkowe zdjęcie.
Organizatorzy dziękują wszystkim Wolontariuszom i osobom, które przyczyniły do uświetnienia Dnia Otwartego Fundacji "jerzyk".
Ogromne podziękowania za okazane wsparcie należą się również Sponsorom imprezy, którymi byli Alior Bank, EREM - MRÓWKA, AUTO MOTO FAN, G&K Nieruchomości.
Fundacji "jerzyk" życzymy powodzenia w dalszej działalności na rzecz chorych dzieci. Wierzymy, że praca jej członków, sympatyków i ludzi dobrej woli przyczyni się do zwiększenia szans na zdrowie wielu małych pacjentów.
11.02.2011 r.
Artykuł z serwisu przemyskie.infoDzień Otwarty Fundacji
Porozumienie zawarte pomiędzy naszą fundacją a Panią Agnieszką Osieczko - Walat
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" zawarła porozumienie z fizjoterapeutką Panią Agnieszką Osieczko - Walat. W ramach umowy wolontariatu Pani Agnieszka podjęła się nieodpłatnej rehabilitacji ośmiomiesięcznego Adama Mrówczyńskiego z Przemyśla, chorego m.in. na rozczepienie kręgosłupa. Dzięki temu chłopczyk będzie miał zapewnioną rehabilitację dwa razy w tygodniu. Ze strony fundacji akcję rehabilitacji dzieci koordynuje P. Agnieszka Schabowska mgr. fizjoterapii.

Serdecznie dziękujemy!
11.02.2011 r.

Porozumienie zawarte pomiędzy naszą fundacją a firmą "Auto - Speed" z Ostrowa
Firma "AUTO - SPEED" zajmująca się blacharstwem, lakiernictwem i mechaniką samochodową, zobowiązała się do udzielania rabatu na swoje usługi w wysokości 10% ceny, wszystkim swoim klientom, którzy okażą dowód wpłaty darowizny, w kwocie co najmniej 25 zł, na konto naszej fundacji.
07.02.2011 r.

Cykl "Artyści swojemu miastu" wspomógł nasza fundację
W niedzielę, 12 grudnia 2010 r. w ramach cyklu "Artyści swojemu miastu" (odbywającemu się w Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu) jako główni bohaterowie wieczoru wystąpili: artysta rodem z Przemyśla Gajusz Kęska (fortepian) oraz sopranistka Joanna Trafas. W programie ich występu znalazły się pieśni i utwory fortepianowe Fryderyka Chopina. Artyści przekazali swoje honoraria na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym - "jerzyk". Po zakończeniu imprezy, Prezes Fundacji Pan Artur Cieliński osobiście złożył Im serdeczne podziękowania za ten piękny gest.
08.01.2011 r.

Nasza fundacja pozyskała cennego partnera jakim jest firma Addler
Podjęliśmy współpracę z firma Addler zajmująca się sprzedażą różnego rodzaju zabawek i gadżetów z automatów vendingowych. Część pieniędzy ze sprzedaży zabawek w różnych miejscach naszego miasta trafi na konto naszej fundacji za co serdecznie dziękujemy.
07.01.2011 r.

Nasza własna strona internetowa dzięki uprzejmości firm Aurora i CybernetWebfabryka
Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu w naszą sprawę firm Aurora i CybernetWebfabryka z Przemyśla zajmujących się tworzeniem serwisów internetowych, reklamą w internecie oraz hostingiem stron internetowych, ruszyła nasza strona www.fundacjajerzyk.pl. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc przy realizacji tego projektu i liczymy na dalsze wsparcie obu firm w naszej działalności.
07.01.2011 r.